Làm thế nào để học tốt toán lớp 10 nâng cao? 1

Làm thế nào để học tốt toán lớp 10 nâng cao?

Hầu hết các em học sinh đều có suy nghĩ rằng toán lớp 10 nâng cao chỉ dành cho những bạn học khá và giỏi. Mà không hề chú ý đến nó, nhiều bạn chỉ cần nghe 2 chữ “nâng cao” là đã bỏ mặc và không hề quan tâm đến nữa. Bài viết sau đây Edugreen.vn sẽ cùng các em học sinh tìm hiểu về toán lớp 10 nâng cao gồm có những phần học gì và lợi ích của việc học Toán.

Tìm hiểu về toán lớp 10 nâng cao

toán lớp 10 nâng cao

Muốn học giỏi môn toán lớp 10 nâng cao hay bất kì môn khác, điều đầu tiên cần phải có chính là niềm say mê với môn Toán. Các bạn học sinh không thể học tốt môn gì hay là tốt bất cứ thứ gì nếu không có niềm say mê, hứng thú với môn học.

Đa số học sinh cho rằng môn toán lớp 10 nâng cao rất khó, nhưng những học sinh học khá môn toán thì cho rằng học toán không hề khó. Vì học toán lớp 10 nâng cao không cần phải nhớ quá nhiều như những môn khác.

Trong toán lớp 10 nâng cao được chia hai phần:

 • Thứ nhất là phần: “Đại số-Giải tích”: Phần này bao gồm những bất đẳng thức, phương trình, bất phương trình, lượng giác…những phân môn này đa số đòi hỏi các bạn học sinh làm việc với những con số và tính toán cẩn thận. Vì thế để học giỏi môn toán lớp 10 nâng cao chính là nắm vững lý thuyết, vận dụng linh hoạt các định lý để giải tốt những bài toán theo yêu cầu đề ra. Ngoài ra, các bạn học sinh hãy tập giải những bài toán theo cách sáng tạo của riêng mình, việc làm này giúp bạn nâng cao kỹ năng giải toán và giúp bạn tư duy sáng tạo hơn.
 • Thứ hai là phần Hình học: Phần này cũng rất hấp dẫn về tư duy trừu tượng và khả năng tưởng tượng nhạy bén của học sinh. Đa số những học sinh gặp vấn đề trong phần này là về phần hình học không gian. Thực chất phần hình không gian trong chương trường phổ thông giảm tải hiện hành không khó hay nói đúng hơn là rất dễ so với chương trình cũ. Điều quan trọng nữa để học giỏi môn toán lớp 10 nâng cao môn hình học ta nên tập cách vẽ hình cho tốt cho thật cảm giác, việc vẽ hình tốt giúp ta có trực giác tốt để giải một bài toán hình học phức tạp.

>> Tìm hiểu: Bất đẳng thức đáng nhớ cơ bản cần nắm vững

Nội dung của toán lớp 10 nâng cao

Đại Số 10 nâng cao

toán lớp 10 nâng cao

Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp

 • Bài 1: Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
 • Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
 • Luyện tập (trang 13-14-15)
 • Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
 • Luyện tập (trang 21-22)
 • Bài 4: Số gần đúng và sai số
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 • Bài 1: Đại cương về hàm số
 • Luyện tập (trang 45-46-47)
 • Bài 2: Hàm số bậc nhất
 • Luyện tập (trang 53-54)
 • Bài 3: Hàm số bậc hai
 • Luyện tập (trang 59-60-61)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2

Chương 3: Phương trình và hệ phương trình

 • Bài 1: Đại cương về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 • Luyện tập (trang 80)
 • Bài 3: Một phương trình quy về phương trình bậc nhất và bậc hai
 • Luyện tập (trang 85)
 • Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Luyện tập (trang 96-97)
 • Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình

 • Bài 1: Bất đăng thức và chứng minh bất đẳng thức
 • Luyện tập (trang 112)
 • Bài 2: Đại cương về bất phương trình
 • Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Luyện tập (trang 121)
 • Bài 4: Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Luyện tập (trang 127)
 • Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Luyện tập (trang 135)
 • Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai
 • Bài 7: Bất phương trình bậc hai
 • Luyện tập (trang 146)
 • Bài 8: Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
 • Luyện tập (trang 154)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4

Chương 5: Thống kê

 • Bài 1: Một vài khái niệm cơ bản
 • Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu
 • Luyện tập (trang 169)
 • Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu
 • Luyện tập (trang 178-179)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5

Chương 6: Góc lượng giác và công thức lượng giác

 • Bài 1: Góc và cung lượng giác
 • Luyện tập (trang 191-192)
 • Bài 2: Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
 • Luyện tập (trang 201)
 • Bài 3: Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
 • Luyện tập (trang 206-207)
 • Bài 4: Một số công thức lượng giác
 • Luyện tập (trang 215-216)
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Hình học 10 nâng cao

toán lớp 10 nâng cao

Chương 1: Vectơ

 • Bài 1: Các định nghĩa
 • Bài 2: Tổng của hai vectơ
 • Bài 3: Hiệu của hai vectơ
 • Bài 4: Tích của một vectơ với một số
 • Bài 5: Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
 • Ôn tập chương 1

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

 • Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ oo đến 180o)
 • Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3: Hệ thức lượng giác trong tam giác
 • Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 • Bài 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng
 • Bài 2: phương trình tham số của đường thẳng
 • Bài 3: Khoảng cách và góc
 • Bài 4: Đường tròn
 • Bài 5: Đường elip
 • Bài 6: Đường hypebol
 • Bài 7: Đường parabol
 • Bài 8: Đường Cônic
 • Ôn tập chương 3
 • Bài tập ôn tập Cuối năm
Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *