Những điểm nổi bật trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 1

Những điểm nổi bật trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học được sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Những điểm mới trong Thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học

Về yêu cầu, nguyên tắc và cách đánh giá

Yêu cầu, nguyên tắc và đánh giá trong Thông tư 22 nhìn chung vẫn giữ những điểm cốt lõi và cơ bản của Thông tư 30 là

  • Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét.
  • Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh
  • Tiếp tục khẳng định đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất
  • Bãi bỏ Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11
  • Thay đổi cụm từ “Đánh giá” bằng “Nhận xét” tại Khoản 2 Điều 3

Nhằm mục đích giải quyết một số bất cập còn tồn tại, giảm áp lực và khối lượng công việc cho giáo viên tiểu học thì Bộ đã đưa ra một số thay đổi về cách thức đánh giá cho phù hợp, cụ thể như sau:

Đối với đánh giá thường xuyên

Giữ quy định đánh giá kết quả học tập, rèn luyện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số biểu hiện về năng lực, phẩm chất của học sinh bằng nhận xét không cho điểm nhưng không quy định giáo viên hàng tháng phải ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Giáo viên được phép chủ động quyết định khi nào nhận xét bằng lời nói, khi nào nhận xét vào vở vở hoặc sản phẩm của học sinh

Cần căn cứ dựa trên thái độ học tập, khả năng nhận thức và kỹ năng, phẩm chất của từng học sinh để có nhận xét khách quan từ đó có biện pháp cụ thể giúp các em tiến bộ hơn

Học sinh có quyền tự nhận xét sản phẩm của mình và của các bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập để giúp nhau học tốt hơn (bỏ cụm từ “học sinh tự đánh giá”)

Khuyến khích phụ huynh học sinh tăng cường trao đổi với giáo viên về các nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp. Luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ các em trong quá trình học tập và rèn luyện để góp phần vào sự phát triển năng lực và phẩm chất

Đối với đánh giá định kỳ

Đánh giá kết quả học tập

Thay vì có hai mức đánh giá là “Hoàn thành” và “ Chưa hoàn thành” như trong Thông tư 30 thì trong Thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học quy định có 3 mức đánh giá là “Hoàn thành tốt”, “Hoàn thành” và “Chưa hoàn thành”

Vào cuối học kì I và cuối năm thì học sinh phải làm bài kiểm tra định kì với các môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học; riêng đối với lớp 4, lớp 5 thì có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II

Đề kiểm tra định kỳ cũng có sự thay đổi. Trong Thông tư 30 có 3 mức độ thì Thông tư 22 tăng lên thành 4 mức độ về chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực. Sự thay đổi này giúp giáo viên nhìn nhận và phân hóa rõ ràng mức độ phấn đấu về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

Đánh giá năng lực phẩm chất học sinh tiểu học

Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học quy định vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học giáo viên dựa vào sự phát triển của học sinh để đánh giá theo 3 mức là “Tốt”, “Đạt” và “Cần cố gắng”. Trong khi đó Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học chỉ có 2 mức “Đạt” và “Chưa đạt”

Thay đổi về hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá

Văn bản Thông tư 22 quy định hồ sơ đánh giá gồm Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Như vậy Sổ theo dõi chất lượng giáo dục cũ được thay bằng Bảng theo dõi chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó không có quy định cứng nhắc về bất kỳ loại sổ nào sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh

Giai đoạn giữa và cuối kỳ học, giáo viên cần ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào học bạ. Xem thêm cách ghi nhận xét học sinh lớp 1 tại đây

Về khen thưởng

Thông tư 22 quy định những học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và những học sinh có thành tích vượt trội hoặc tiến bộ vượt bậc về ít nhất 1 môn học hoặc năng lực phẩm chất thì sẽ được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận.

Nhà trường cũng có chế độ khen thưởng có chế độ khen thưởng những học sinh có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua hoặc có thành tích đột xuất trong năm học. Vấn đề khen thưởng cần đảm bảo yêu cầu và không gây áp lực cho học sinh và phụ huynh, hạn chế bệnh thành tích trong giáo dục

So sánh thông tư 30 và thông tư 22

Những điểm nổi bật trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 2

Những điểm nổi bật trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 3

Những điểm nổi bật trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 4

Tải về văn bản hợp nhất thông tư 30 và thông tư 22 tại đây

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *