Số Pi trong excel: Hướng dẫn sử dụng - có hình ảnh 1

Số Pi trong excel: Hướng dẫn sử dụng – có hình ảnh

Pi (πlà một hàm tính toán trong excel có giá trị biểu diễn bằng con số 3,14159265358979. Số pi cũng là một hằng số toán học. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng số Pi trong Excel một cách dễ dàng!

Cách sử dụng hàm số Pi trong excel

Cú pháp hàm pi

Giống như các tính toán khác trong Excel, bạn cần cú pháp hàm, số Pi trong Excel cũng không ngoại lê: = PI()

Chú ý: Hàm tính sẽ không có bất cứ đối số nào

Ví dụ hàm số pi trong excel:

Cách tính một số bài toán đơ giản có sử dụng số Pi trong Excel, có hướng dẫn bằng hình ảnh:

so-pi-trong-excel

Bước 1: Cần nhập cú pháp của hàm tính vào một ô, ở đây là ô C2:

so-pi-trong-excel-1

Bước 2: Các bạn gõ phím enter để nhận kết quả hàm tính

so-pi-trong-excel-3
Đáp số chính là giá trị của số Pi:3.1415 trong toán học

Bước 3: Cách tính Pi/2, bạn làm như sau:

so-pi-trong-excel-4
Nhập tham số như thế này
so-ơi-trong-excel-7
Kết quả

Bước 4: Cách tính diện tích hình tròn trong Exceli

so-pi-trong-excel-5
Nhạp thông số như hình
so-pi-trong-excel-6
kết quả

Các nhớ số Pi nhanh

1. Nhớ số Pi theo kí tự các từ trong câu

Trong những cách nhớ số Pi, số lượng các chữ cái có trong mỗi từ sẽ đại diện cho một chữ số tương ứng ở trong số pi. Ví dụ, “Đau ê chân” = 314 theo phong cách pi này. Vào năm 1996, Mike Keith đã viết một truyện ngắn có tên là “Cadaeic Cadenza”, ở trong đó đã có khoảng 3800 chữ số thập phân của số pi được mã hóa. Ông cũng phát triển được một phương pháp có thể sử dụng những từ dài hơn cả 10 chữ cái để giúp diễn giải cho dãy số.

cach-nho-nhanh-so-pi

2. Đọc số Pi bằng cách làm thơ

Thơ số pi là một bài thơ được mã hóa số pi trong mỗi từ ngữ của nó, chúng được sử dụng phương pháp theo phong cách pi. Chúng cũng có đặc trưng là sẽ gieo vần trong câu cho mục đích giúp dễ dàng ghi nhớ và có tiêu đề là ba chữ cái, đại diện cho con số 3 ở ngay vị trí đầu tiên của số pi trong toán học.

Với một vài hướng dẫn về cách sử dụng hàm số Pi trong Excel đơn giản hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách dùng. Mọi thắc mắc và đóng góp, các bạn vui lòng để lại trong phần bình luận bên dưới. Chúc các bạn thành công!

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *