Quy định trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học mức 1 cần điều kiện gì 1

Quy định trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học mức 1 cần điều kiện gì

Quy định trường chuẩn quốc gia tiểu học được ban hành theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT. Nội dung thông tư này bao gồm những quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học. Vậy hãy cùng xem một trường tiểu học đủ tiêu chuẩn quốc gia thì cần đạt những điều kiện gì nhé

Về tổ chức và quản lý nhà trường

Phương hướng chiến lược của trường phải phù hợp với mục tiêu giáo dục, định hướng của địa phương; được xác định bằng văn bản; được công bố công khai bằng hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của trường

Trường có Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định

Có đủ các khối lớp cấp tiểu học, học sinh được tổ chức theo lớp học hoạt động theo nguyên tắc tự quản, dân chủ

Quy định trường chuẩn quốc gia tiểu học mức 1
Quy định trường chuẩn quốc gia tiểu học mức 1

Hệ thống hồ sơ của trường được quản lý và lưu trữ theo quy định, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu quả trong phục vụ hoạt động giáo dục

Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phân công công việc rõ ràng, hợp lý đảm bảo quyền và nghĩa vụ của từng đối tượng

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trường học, không có hiện tượng kỳ thị, bạo hành, vi phạm pháp luật về bình đẳng giới

Về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Hiệu trưởng và phó hiệu trường: Đạt chuẩn theo quy định, được bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục

Giáo viên: Đảm bảo số lượng để dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục. 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, có ít nhất 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên.

Nhân viên: Có nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

Học sinh: đảm bảo về tuổi, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định

Quy định trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học mức 1 cần điều kiện gì 2

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Có khuôn viên xanh, sạch đẹp, an toàn, có công trường, biển tên trường và tường bao quanh, có sân chơi, sân tập thể dục

Mỗi lớp phải có 1 phòng học riêng, bàn ghế học sinh được thiết kế theo tiêu chuẩn, đủ chỗ ngồi, có bàn ghế phù hợp với học sinh khuyết tật (nếu có), có bàn ghế giáo viên và bảng lớp. Có hệ thống đèn, quạt, có hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học

Có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng truyền thống, phòng hoạt động đội. Có khu để xe, khu vệ sinh đảm bảo, có hệ thống cấp thoát nước và thu gom rác thải thường xuyên

Thư viện được trang bị nhiều sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa và cá xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động dạy học.

Về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Có ban đại diện phụ huynh học sinh, công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường.

Về Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần đảm bảo theo quy định của chương trình học tiểu học, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục.

Tổ chức dạy học đúng, đủ các môn, vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học mới. Thực hiện phổ cập giáo dục. Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%

Quy định trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học mức 1 cần điều kiện gì 3

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt ít nhất 70%, tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 65%. Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80% đối với trường thuộc xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.

Trên đây là những quy định trường chuẩn quốc gia tiểu học mức 1 theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT. Ngoài ra còn có những quy định về trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức 2 và 3, các bạn có thể tìm hiểu thêm trong thông tư này

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *