thong-tin-ki-thi_quoc_gia_2019

Bộ GD&ĐT công bố phương án thi thpt quốc gia 2019 mới nhất

Phương án thi thpt quốc gia 2019 mới nhất chính là sẽ đưa ra đề thi có nội dung là những kiến thức gói gọn trong lớp 12. Bộ GD&ĐT sẽ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo và tổ chức chấm các bài thi trắc nghiệm, chứ sẽ không giao cho các sở giáo dục chấm như mọi năm.

Kỳ thi thpt quốc gia 2019: Kiến tức gói gọn trong lớp 12

Ngày 01/03, Bộ GD&ĐT đã có những thông tin chi tiết về kỳ thi THPT quốc gia 2019, Đối tượng quan tâm chủ yếu là các thí sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi thpt 2019. Theo đó, đề thì cho năm nay sẽ năm trong cấp THPT, và tập trung chính vào kiến thức lớp 12, phương án này nhằm đảm bảo được ngưỡng cơ bản để có thể xét tốt nghiệp, cũng như có độ phân hóa phù hợp với những cơ sở giáo dục bậc đại học, giáo dục nghề nghiệp để có thể làm cơ sở để tuyển sinh.

Sắp tới, khoảng giữa tháng 3, đầu tháng 4 thì Bộ GD&ĐT sẽ sơm đưua ra những công bố về đề thi thử để học sinh, cũng như giáo viên có thể tổ chức ôn luyện, giảng dạy một cách tốt nhất.

thong-tin-ki-thi_quoc_gia_2019
 

Tiến hành nghiêm ngặt trọng công tác coi thi

Tập trung đội ngũ cán bộ, giảng viên của những trường đại học, học viện, cao đẳng để nhóm thành các ngành đào tạo giáo viên, được gọi chung là trường ĐH, CĐ để có thể phối hợp với Hội đồng thi tỉnh thành phố trực thuộc TW, nhằm đưa ra cách phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc của các trường ĐH, CĐ địa phương mà không tham giao vào việc phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

Quy chế chặt chẽ về việc sắp xếp vị trí, phòng thi, nhất là các thí sinh tự do. Bộ cũng yêu cầu hướng dẫn chi tiết những kỹ thuật niêm phong, lưu trữ cũng như bảo mật đề thi và bài thi để có thể đảm bảo tăng cường được tính bảo mật, đặt camera giám sát ở những phòng chứa tủ đựng đề thi, bài thi 24/7 và cũng tăng thêm trách nhiệm cho những đối tượng liên quan trong công tác đảm bảo tính khách quan cho đề thi, bài thi của thí sinh tại những điểm thi, cũng như Hội đồng thi.

Các quy đinh dành cho Trường đại học chủ trì chấm thi

Bộ GDĐT sẽ là bộ phận trực tiếp chỉ đạo chấm những bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho những trường chủ trì chấm thi, đặt camera giám sát toàn thời gian.

phuong-an-ki-thi-thpt-2019

Song song với đó, những phần mềm chấm thi cũng sẽ được sửa đổi, nâng cấp bản mới nhất, nhằm hoàn thiện tối đa theo hướng tích cực, tăng cường tính bảo mật và những chức năng giám sát cũng đưởng bổ xung để ngăn ngừa những can thiệp bất hợp pháp

Thay đổi tỉ lệ đểm xét tuyển tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố một cách công khai và rộng rãi thông tin về việc tổng hợp phân tích kết quả thi tốt nghiệp, trước khi công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Điều đang lưu ý ở đây là, năm nay, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tăng tỉ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo như Bộ đề xuất, điểm xét nghiệp THPT gồm 70%.  

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *