Mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học: Nâng cao chất lượng học sinh 1

Mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học: Nâng cao chất lượng học sinh

Một sáng kiến kinh nghiệm tiểu học muốn thành công thì cần nhiều yếu tố trong đó việc mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đóng vai trò rất quan trọng. Mô tả càng chi tiết thì quá trình thực hiện càng dễ dàng. Dưới đây là ví dụ mô tả một sáng kiến của giáo viên về “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học”

Tên sáng kiến: “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học”

Lĩnh vực áp dụng: Công tác chủ nhiệm lớp tiểu học

Tác giả: Hoàng Thị Thảm

Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Dựa trên mục tiêu của giáo dục là đào tạo học sinh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở và các cấp học trên.

Giáo viên tiểu học không chỉ dạy kiến thức mà còn phải giáo dục, uốn nắn đạo đức, rèn cho các em từng hành vi đạo đức đơn giản nhất, để từ đó giúp các em hình thành một nhân cách, phẩm chất tốt đẹp

Hơn nữa trong Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT quy định việc đánh giá học sinh tiểu học phải thực hiện ở cả 3 mặt là học tập, năng lực và phẩm chất. Công tác chủ nhiệm lớp là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết mà ngay từ đầu năm học, mỗi giáo viên phải tự lập cho mình một kế hoạch chủ nhiệm thật cụ thể nhằm giáo dục học sinh mình phát triển tốt cả về kiến thức, kỹ năng lẫn phẩm chất đạo đức

Cơ sở lý luận của vấn đề

Cơ sở lý luận

Việc xây dựng đạo đức, kiến thức, lối sống cho các em ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng, đây cũng chính là thước đo để đánh giá một con người

Việc giáo dục cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học là một nhiệm vụ cấp bách trong nhà trường để thiết thực xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường học.

Cơ sở thực tiễn

Vị trí của giáo viên tiểu học là quan trọng trong việc hình thành cho học sinh cơ sở ban đầu của sự phát triển đúng đắn về lâu dài.

Công việc của giáo viên tiểu học rất vất vả, phức tạp, mất nhiều thời gian hơn để đánh giá học sinh theo quy định mới

Mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học
Mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Phạm vi và đối tượng áp dụng

  • Phạm vi: công tác chủ nhiệm lớp tiểu học
  • Đối tượng: Học sinh lớp 4, 5 và giáo viên tiểu học

Mục đích nghiên cứu

Ghi lại những biện pháp đã làm để suy ngẫm và chọn lọc thành kinh nghiệm của bản thân

Được chia sẻ với đồng nghiệp những việc đã làm và đang thành công trong công tác chủ nhiệm lớp

Nhận được những lời góp ý từ các bạn đồng nghiệp để phát huy những ưu điểm và khắc phục nhược điểm còn tồn tại

Rèn tinh thần năng động, sáng tạo, sự đam mê, luôn tự bồi dưỡng để bản thân tiến bộ hơn

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lý luận

Thu thập thông tin lý luận về vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục học sinh trên các tập san giáo dục. Học tập chuyên đề Mô hình trường học mới VNEN và Thông tư 30/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương pháp quan sát

Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của HS.

Phương pháp điều tra

Trò chuyện, trao đổi với các giáo viên bộ môn, học sinh trong lớp, cha mẹ học sinh, bạn bè và hàng xóm của các em..

Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

Tham khảo những bản báo cáo, tổng kết hàng năm của nhà trường.

Tham khảo kinh nghiệm của các trường bạn.

Tham khảo những kinh nghiệm của các giáo viên chủ nhiệm lớp khác trong trường mình.

Phương pháp thử nghiệm

Áp dụng các giải pháp vào công tác chủ nhiệm lớp 4A năm học 2014-2015.

Giải pháp và biện pháp thực hiện

Nhận thức và thực hiện nhiệm vụ chung, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học; quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng

Tìm hiểu hoàn cảnh,  đặc điểm và tình hình của lớp chủ nhiệm

Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp

Lựa chọn tốt các thành viên có năng lực, trình độ để tiến hành bầu cử, thành lập Hội đồng tự quản.

Tổ chức tiết Hoạt động tập thể cuối tuần

Xây dựng “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

Trang trí lớp học theo hướng tích cực.

Xây dựng mối quan hệ thầy – trò và bạn bè trong lớp

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *