Hà Nội: Tăng học phí trường cấp 3 công lập năm học 2019 1

Hà Nội: Tăng học phí trường cấp 3 công lập năm học 2019

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau cuộc họp giao ban về kết quả năm học 2017 – 2018 và những công tác chuẩn bị năm học 2018 – 2019 về việc tăng học phí trường cấp 3 công lập trên toàn địa bàn Hà Nội.

Dự kiến học phí trường cấp 3 công lập

học phí trường cấp 3 công lập

Theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua và ấn định mức học phí trường cấp 3 công lập năm học 2017 – 2018 trên địa bàn là:

  • 110.000 đồng/ tháng/ học sinh nếu học sinh ở vùng thành thị;
  • 55.000 đồng/ tháng/ học sinh nếu học sinh ở vùng nông thôn
  • 14.000 đồng/ tháng/ học sinh nếu học sinh ở vùng núi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì năm học 2018 – 2019 sắp tới, Hà Nội dự kiến sẽ điều chỉnh mức học phí lên:

  • 155.000 đồng/ tháng với học sinh ở thành thị;
  • 75.000 đồng/ tháng với học sinh ở nông thôn;
  • 19.000 đồng/ tháng với học sinh ở vùng núi.

Như vậy, so sánh với năm học 2017-2018, mức học phí trường cấp 3 công lập năm học 2018 – 2019 tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn Hà Nội tăng như sau:

  • Thành thị tăng 45 nghìn đồng/ tháng/ học sinh;
  • Nông thôn 20 nghìn đồng/ tháng/ học sinh;
  • Miền núi tăng 45 nghìn đồng/ tháng/ học sinh.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo giải thích cho sự điều chỉnh này, việc tăng học phí trường cấp 3 công lập nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đời sống của người dân trên địa bàn Hà Nội và đảm bảo sự đầu tư tốt hơn cho giáo dục.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đánh giá, mức thu học phí trường cấp 3 công lập đề xuất hoàn toàn phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố so với thu nhập bình quân một nhân khẩu / tháng. Với thu nhập hiện nay, việc tăng học phí trường cấp 3 công lập năm học 2018 – 2019 làm tăng khả năng chi trả việc học khoảng 0,85% và mức học phí tăng đề ra không vượt quá 2% so với thu nhập của người dân.

Theo Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội, việc điều chỉnh tăng mức thu học phí trường cấp 3 công lập không làm ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của trung ương (riêng đối tượng nghèo và cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố Hà Nội).

Mức thu học phí trường cấp 3 công lập trên nằm trong khung quy định của Chính phủ, phù hợp với định hướng đề ra, lộ trình tính giá dịch vụ công và phù hợp với khả năng chi trả của người dân thủ đô. Việc tăng thu học phí cũng thúc đẩy việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục của toàn thành phố được tốt hơn.

Dự kiến, nguồn học phí trường cấp 3 công lập tăng thêm sẽ được bổ sung vào nguồn kinh phí chi phục vụ các hoạt động dạy và học của các trường cấp 3, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nên tầm cao mới.

Ngoài ra, Đề án quy định mức thu học phí trường cấp 3 công lập năm 2018-2019 còn bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội, nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện tham gia sinh hoạt và học tập, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống hiện đại đang phát triển.

Tuy nhiên, các cấp có thẩm quyền cũng cần tăng thêm mức hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện chính sách, học sinh miền núi, hải đảo với mức ưu đãi cao hơn nữa.

Bởi vì thực tế, ngoài việc phải nộp học phí ở trường học, các em còn phải học thêm và tham gia các chương trình giáo dục khác cùng với những chi phí cho nhu cầu sinh hoạt của chính bản thân, ví dụ như tiền mua bảo hiểm y tế (cao gần bằng học phí / năm) mà phần lớn kinh phí này đều thu từ phụ huynh học sinh.

Có thể bạn quan tâm:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *