Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cách xếp loại theo Thông tư 58

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vậy theo thông tư này, một học sinh hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cùng Edugreen tìm hiểu câu trả lời trong bài viết này

Những căn cứ dùng để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh

Việc đánh giá cần dựa trên biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức của học sinh

 • Cách ứng xử của học sinh với thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên trong trường. Mối quan hệ với bạn bè, gia đình và xã hội
 • Xem xét ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập
 • Kết quả quá trình tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội
 • Kết quả rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường
 • Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn giáo dục công dân
 • Hạnh kiểm của học sinh được phân loại theo 4 cấp Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học
 • Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học căn cứ chủ yếu vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh

Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm học sinh

Hạnh kiểm tốt

Học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường, chấp hành luật pháp, quy định về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Có tinh thần tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm…

 • Kính trọng các thầy cô giáo, người lớn tuổi. Hòa đồng, giúp đỡ bạn bè và các em nhỏ
 • Tích cực tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, biết giúp đỡ ba mẹ
 • Luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức cố gắng vươn lên trong học tập
 • Tích cực rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường
 • Tham gia tích cực phong trào của Đoàn Đội

Hạnh kiểm khá

Học sinh thực hiện được những mục nêu ra theo tiêu chuẩn của mức hạnh kiểm tốt nhưng chưa đạt đến mức độ tốt. Trong việc thực hiện còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa khi thầy cô giáo và các bạn góp ý

Hạnh kiểm trung bình

Học sinh có một số khiếm khuyết trong việc thực hiện các quy định đối với mức hạnh kiểm tốt nhưng mức độ chưa nghiêm trọng. Sau khi được nhắc nhở, giáo dục thì học sinh đã tiếp thu, sửa chữa nhưng sự tiến bộ còn chậm

Hạnh kiểm yếu

Học sinh chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình, còn mắc các lỗi như vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của bạn hoặc người khác. Gian lận trong học tập, thi cử. Có hành vi gây gổ, đánh nhau gây mất trận tự, an toàn trong nhà trường và xã hội. Học sinh vi phạm luật an toàn giao thông gây thiệt hại tài sản công và của người khác

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không

Tiêu chí xếp loại học sinh giỏi

Công nhận một học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm học nếu thỏa mãn cả hai điều kiện là hạnh kiểm tốt và học lực giỏi

Nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên thì công nhận học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không
Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không

Học sinh đạt học lực loại giỏi nếu:

 • Điểm trung bình tất cả các môn học từ 8.0 trở lên trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn toán và văn từ 8.0 trở lên. Đối với học lớp chuyên của trường THPT chuyên thì cần thêm điều kiện môn chuyên có điểm trung bình từ 8.0 trở lên
 • Không có môn nào có điểm trung bình dưới 6,5
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét loại Đ

Như vậy câu trả lời cho câu hỏi hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không sẽ là không. Muốn được học sinh giỏi phải đảm bảo hạnh kiểm tốt và học lực giỏi

Một số tình huống xếp loại học lực theo thông tư 58

Tình huống 1

Hỏi: Học sinh có bảng điểm như sau thì phải được xếp loại học lực trung bình nhưng hệ thống lại đang xếp loại khá

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cách xếp loại theo Thông tư 58 1

Trả lời: Điểm môn toán của học sinh này là 4,9 tức là dưới trung bình nên không thỏa mãn khoản 1b và 2b nên bị xếp loại học lực trung bình. Tuy nhiên theo Điều 13, khoản 6a thì nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do kết quả của 1 môn học nào đó kéo xuống loại trung bình thì được điều chỉnh lên loại khá

Theo như bảng điểm thì học sinh này có điểm trung bình học kỳ là 8.0 nên thoải mãn điều kiện trên

Tình huống 2

Hỏi: học sinh có bảng điểm như sau sẽ được xếp loại học lực kém nhưng hệ thống lại đang xếp loại yếu

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cách xếp loại theo Thông tư 58 2

Trả lời: Như các bạn đã biết, học lực được xếp thành 5 loại là Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém). Theo như bảng điểm trên, học sinh này không thỏa mãn khoản 2b, 3b và 4 của thông tư 58 nên bị xếp loại học lực kém vì có môn hóa có điểm trung bình nhỏ hơn 2.0

Tuy nhiên theo Điều 13, mục 6d thì nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức Khá nhưng do kết quả của 1 môn học nào đó mà phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại yếu.

Học sinh này có điểm trung bình học kỳ là 6.9 thỏa mãn điều kiện trên nên được nâng lên xếp loại học lực yếu

Tình huống 3

Hỏi: một học sinh học lớp chuyên Lý có bản điểm như ở dưới sẽ được xếp loại học lực khá mới đúng nhưng hệ thống đang xếp loại học lực trung bình

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cách xếp loại theo Thông tư 58 3

Trả lời: Theo Điều 13, Khoản 2a thì học sinh này sẽ được xếp loại học lực khá nếu có đủ các tiểu chuẩn sau

 • Điểm trung bình các mon học từ 6,5 trở lên
 • Điểm trung bình của 1 trong 2 môn toán và văn từ 6,5 trở lên
 • Vì học sinh này học lớp chuyên lý nên điểm trung bình môn lý phải đạt từ 6,5 trở lên

Do điểm trung bình môn lý của học sinh này là 6,4 nên chỉ được xếp loại học lực trung bình

Tình huống 4

Hỏi: Học sinh này có điểm môn âm nhạc như sau

Hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không? Cách xếp loại theo Thông tư 58 4

đáng lẽ học sinh này phải được xếp loại Đạt nhưng hê thống lại đang xếp loại là chưa đạt

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10, mục 2a trong thông tư 58 thì đối với các môn nhận xét, học sinh được xếp loại đạt phải thoải mãn điều kiện là “Có đủ số lần kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ”.

Với trường hợp của học sinh này, có bài kiểm tra đạt mức Đ = 5 trên tổng số 8 bài kiểm tra. Vì 5/8<2/3 nên không thỏa mãn điều kiện trên và hệ thống xếp loại CĐ là đúng.

Trên đây là bài giải đáp hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không cũng như một số tình huống thường gặp trong việc đánh giá, xếp loại học lực của học sinh

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *