Một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 1

Một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố với nhiều điểm quan trọng. Bên cạnh những mặt tích cực giúp giảm tải nội dung học cho học sinh, tăng chất lượng giáo viên thì dự thảo vẫn còn tồn tại một số bất cập. Dưới đây là tổng hợp một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học mà Edugreen ghi nhận được

Điểm mới dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc bao gồm Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật. Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Môn khoa học là môn tích hợp mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới giúp phát triển toàn diện phẩm chất năng lực của người học vì vậy những người làm chương trình này phải phân giải được năng lực chuyên môn của từng môn học là gì để xác định mức độ học sinh cần đạt ở mỗi lớp

Điểm mới dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
Điểm mới dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Tính phân hóa của chương trình học này cao hơn so với chương trình hiện hành, tính tích hợp cao và tăng cường tính thiết thực. Để chương trình được bắt đầu triển khai trên cả nước từ năm học 2019 – 2020 với lớp 1 bậc tiểu học thì Bộ đã lấy ý kiến đóng góp của nhiều đối tượng. Dưới đây là một số ý kiến góp ý nổi bật

Góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Cần diễn đạt rõ hơn để mọi người có thể hiểu là sự đánh giá dựa trên quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cần có trong tất cả các môn học. Cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày

Cần làm rõ nội dung chương trình học của các môn sẽ như thế nào để tổ chức dạy học sao cho có thể hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi và phẩm chất cho học sinh

Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên đang giảng dạy và giáo viên mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu việc tổ chức dạy học theo chương trình mới nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

Việc đặt tên một số môn học gây khó hiểu cho giáo viên và học sinh như môn Thế giới công nghệ, cuộc sống quanh ta, giáo dục lối sống…

Việc hoạt động trải nghiệm sáng tạo là rất cần thiết và chắc chắn có hiệu quả trong giảng dạy nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để dạy cho học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên như thế nào, ai sẽ là người dạy (giáo viên chuyên biệt hay tất cả các giáo viên)

Nên thống nhất mỗi tiết học ở cấp tiểu học là từ 30 đến 40 phút

Chương trình mới với kế hoạch giảng dạy là 37 tuần/năm, tăng 2 tuần so với chương trình hiện hành nên sự tăng này ảnh hưởng đến khối lượng công việc của giáo viên và thời gian giáo viên tự bồi dưỡng trong hè, học sinh sẽ phải học nhiều hơn

Một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
Một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Chương trình cho phép học sinh tự chọn môn học nhưng thực tế có rất ít lựa chọn. Cụ thể ở cấp tiểu học nếu học sinh không tự chọn tiếng dân tộc thiểu số thì không còn môn học tự chọn nào

Việc phân định nội dung giữa một số phẩm chất còn nhiều bất cập, chưa thực sự rõ ràng.

Môn học bắt buộc có phân hóa ở tiểu học gồm các môn Thế giới công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong Chương trình có quy định một số chủ đề hoặc học phần học sinh được tự chọn tùy theo nguyện vọng, cho nên khi các trường tổ chức sẽ gây ra sự khó khăn, phức tạp về quản lý. Cụ thể học sinh chưa biết lựa chọn môn nào sẽ phù hợp với bản thân, có những môn học học sinh lựa chọn nhưng nhà trường không đáp ứng được do chưa đảm bảo về điều kiện, giáo viên, cơ sở vật chất…nên xảy ra tình trạng ép học sinh chọn những chủ đề là thế mạnh của trường

Trên đây là một số góp ý dự thảo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Hy vọng những góp ý mang tính xây dựng, đề cập đến những mặt tồn tại của dự thảo sẽ được những cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh để khi thực hiện sẽ đạt hiệu quả cao nhất

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *