Bồi dưỡng công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non 1

Bồi dưỡng công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non

Việc thực hiện công bằng trong giáo dục là việc làm song song với sự phát triển của giáo dục và đây là nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục. Bồi dưỡng công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non là một trong những hoạt động quan trọng giúp các em thiệt thòi có điều kiện học tập tốt hơn

Công tác quản lý giáo dục trẻ khuyết tật trong trường mầm non

Mục đích của giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Tạo môi trường sống và học tập hòa nhập tốt nhất cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non từ đó trẻ có điều kiện tham gia học cùng các bạn bình thường ở các trường lớp mầm non

Giáo dục hòa nhập giúp gắn kết trẻ bình thường và trẻ khuyết tật để hiểu đúng giá trị của nhau, xóa bỏ sự kỳ thị, cách ly dẫn đến mặc cảm

Với kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trường mầm non thì trẻ có cơ hội được học tập tại nơi sinh sống cùng gia đình và trẻ học được nhiều hơn từ bạn bè, giáo viên và nhà trường

Tạo sự phối hợp với cha mẹ trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật mầm non, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, văn hóa và nghệ thuật

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật mầm non
Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật mầm non

Quyền lợi và trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Quyền lợi

Đối với trẻ

 • Tất cả mọi trẻ đều được chăm sóc và học tập để đạt được mục tiêu giáo dục chung
  Trẻ có tinh thần cộng đồng tập thể, có sự học tập lẫn nhau, biết yêu thương đồng cảm và giúp đỡ nhau tạo thành nhóm bạn bè
 • Trẻ khuyết tật được giáo viên chăm sóc tận tình trong học tập và sinh hoạt, được trẻ trong lớp cảm thông, giúp đỡ
 • Trẻ được sống và học tập cùng nhau, mọi trẻ đều được học tập để đạt được mục tiêu giáo dục chung. Trẻ khuyết tật được tôn trọng, được chú ý những điểm mạnh, được tham gia các hoạt động của lớp và được động viên, khuyến khích kịp thời
 • Trẻ khuyết tật mầm non được cung cấp các dịch vụ học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp

Đối với giáo viên

 • Giáo viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật được học tập nâng cao hiểu biết và biết cách tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật trong lớp hòa nhập. Giáo viên biết tổ chức giờ học riêng cho trẻ khuyết tật, biết lập hồ sơ theo dõi, biết đánh giá và xây dựng kế hoạch mục tiêu giáo dục riêng cho từng trẻ khuyết tật
 • Giáo viên có cơ hội tiếp cận và sử dụng những công nghệ mới trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật mầm non

Trách nhiệm

Trường có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp trẻ khuyết tật vào lớp học phù hợp. Trẻ được xếp học ở lớp mầm non phù hợp với sự phát triển của lứa tuổi

Lớp học có tỉ lệ học sinh hợp lý, không quá đông, mỗi lớp chỉ nên xếp từ 1-2 trẻ khuyết tật học hòa nhập. Khi lớp nhận 1-2 trẻ khuyết tật, sĩ số lớp cần được giảm 3-5 trẻ để giáo viên có điều kiện giảng dạy và chăm sóc trẻ

Nhà trường có trách nhiệm tổ chức nhóm chuyên môn hỗ trợ giáo viên dạy lớp hòa nhập trong công tác tìm hiểu, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật

Hiệu trưởng và BGH trường mầm non là người đóng vai trò lãnh đạo tích cực mang tính hỗ trợ cao trong GDHNKT.

Nhà trường có sổ danh bạ theo dõi học sinh chung của trường theo các lớp và học sinh khuyết tật theo đúng yêu cầu (số thứ tự, tên trẻ, ngày tháng năm sinh, dân tộc, tôn giáo, tên cha mẹ nghề nghiệp, địa chỉ khi cần báo tin, giáo viên phụ trách lớp…)

Giáo viên phải lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật riêng. Kế hoạch và giáo dục cá nhân cần có sự điều chỉnh mục tiêu giáo dục dài hạn, ngắn hạn. Kế hoạch giáo dục và các biện pháp thực hiện phải cụ thể để giúp trẻ đạt được mục tiêu đã đề ra và có sự trao đổi thảo luận với cha mẹ trẻ và nhóm cán bộ giáo viên chuyên môn về khuyết tật của trường. Giáo viên có sự điều chỉnh phương pháp dạy và đánh giá phù hợp với trẻ khuyết tật

Nhà trường cần bố trí đồ dùng trang thiết bị phù hợp hỗ trợ trong giáo dục trẻ khuyết tật và đề xuất tăng cường sự hỗ trợ của gia đình và xã hội về điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật.

Nhà trường có sự cộng tác chặt chẽ với gia đình, cộng đồng và các ban ngành đoàn thể địa phương để huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho GDHN

Phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập

 • Xây dựng kế hoạch giáo dục chung cho cả lớp đồng thời xây dựng chương trình giáo dục riêng cho từng trẻ khuyết tật. Mục tiêu và yêu cầu của chương trình giáo dục trẻ khuyết tật tùy thuộc vào mức độ khuyết tật
 • Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị chung cho cả lớp và riêng cho trẻ khuyết tật
 • Khi tổ chức hoạt động chung cho cả lớp, giáo viên nên xếp trẻ khuyết tật ngồi phía trên gần giáo viên hoặc vị trí giáo viên dễ quan sát nhưng không nên là tâm điểm chú ý của cả lớp
 • Ngoài hoạt động chung của cả lớp, giáo viên sắp xếp thời gian thực hiện tiết cá nhân hóa cho trẻ và cần có sự phối hợp giữa giáo viên chính và giáo viên hỗ trợ. Tiết cá nhân thực hiện với từng trẻ theo đặc điểm của từng dạng tật. Tùy theo mức độ tật mà giáo viên chọn phương pháp thích hợp khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày và 3 buổi mỗi tuần
 • Giáo viên cần động viên, khích lệ trẻ khuyết tật khi thấy trẻ tiến bộ để tạo sự tự tin, lạc quan cho trẻ và phối hợp chặt chẽ với gia đình trong chăm sóc giáo dục trẻ
Kỹ năng phối hợp của giáo viên mầm non với cha mẹ của trẻ trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
Kỹ năng phối hợp của giáo viên mầm non với cha mẹ của trẻ trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, cần khảo sát đánh giá các mặt phát triển của trẻ dựa vào 5 lĩnh vực phát triển sau

 • Phát triển thể chất
 • Phát triển nhận thức
 • Phát triển ngôn ngữ
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
 • Phát triển thẩm mỹ

Xem thêm nội dung chi tiết 5 lĩnh vực phát triển của trẻ mầm non tại đây

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *