Cách soạn giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học theo chủ đề 1

Cách soạn giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học theo chủ đề

Soạn giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học là công việc các thầy cô phải làm khi xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Đây là việc làm cần thiết quyết định hoạt động có thành công hay không

Các bước soạn giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học

Bước 1: Xác định nhu cầu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Dựa vào nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình giáo dục mà các thầy cô cần tiến hành khảo sát nhu cầu và điều kiện để tiến hành trải nghiệm sáng tạo tiểu học

Cần xác định rõ ràng đối tượng thực hiện sẽ giúp các thầy cô thiết kế được giáo án phù hợp với lứa tuổi của các em mặt khác có các biện pháp phòng ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra đối với học sinh

Bước 2: Đặt tên cho hoạt động

Đặt tên cho hoạt động nhằm khái quát chủ đề, mục tiêu, nội dung và hình thức của hoạt động. Tên hoạt động cần đặt sau cho thu hút, có sự hấp dẫn, lôi cuốn và tạo ra trạng thái tâm lý hào hứng đối với học sinh.

Các bước xây dựng giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học
Các bước xây dựng giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học

Giáo viên khi soạn giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học cần đặt tên hoạt động đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Rõ ràng, ngắn gọn
  • Phản ánh được chủ đề và nội dung của hoạt động
  • Tạo được ấn tượng ban đầu cho học sinh

Tên hoạt động được gợi ý trong bản kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhưng giáo viên có thể lựa chọn các tên khác tùy thuộc vào khả năng và điều kiện cụ thể của từng lớp

Bước 3: Xác định mục tiêu hoạt động

Mục đích của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thay đổi theo chủ đề, theo tháng. Việc xác định mục đích cần rõ ràng, cụ thể, phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức

Mục tiêu hoạt động nhằm định hướng, chọn lựa nội dung và có sự điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Đây là căn cứ để đánh giá kết quả hoạt động và kích thích tính tích cực hoạt động của giáo viên và học sinh.

Các câu hỏi cần trả lời khi xác định mục tiêu

  • Hoạt động này có bổ sung được kiến thức cho học sinh nhiều hay không
  • Những kỹ năng học sinh có thể thu được sau khi tham gia hoạt động
  • Thái độ và giá trị nào có thể được hình thành hoặc thay đổi sau khi thực hiện hoạt động

Bước 4: Xây dựng nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức hoạt động

Mục tiêu đặt ra ở bước 3 có được thực hiện thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc xây dựng nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động

Muốn xây dựng nội dung cần dựa vào chủ đề, điều kiện của lớp, của trường và khả năng của học sinh. Cần liệt kê tất cả các nội dung hoạt động cần phải thực hiện. Khi đã có nội dung, tiếp tục tiến hành xác định phương pháp và những phương tiện cần thiết để thực hiện hoạt động đó

Bước 5: Lập kế hoạch

Muốn biến các mục tiêu đạt được kết quả thì phải có kế hoạch thực hiện cụ thể. Kế hoạch là tìm được nguồn nhân lực, thời gian, địa điểm, chi phí

Cần cân đối giữa mục tiêu và nhân lực, điều kiện để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả và tối ưu nhất

Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động trên giấy

Trong giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học cần xác định rõ có bao nhiêu công việc cần làm? Các việc đó là gì, nội dung mỗi công việc; thời gian và tiến trình thực hiện, các công việc cụ thể cho từng người và yêu cầu cần đạt được của mỗi việc

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện

Rà soát lại tất cả nội dung và trình tự của công việc, thời gian và khả năng thực hiện cũng như kết quả cần đạt

Nếu nhận thấy có sai sót thì phải điều chỉnh kịp thời. Cuối cùng là hoàn thành bản giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học chỉn chu nhất

Bước 8: Lưu trữ kết quả hoạt động vào hồ sơ của học sinh

Kết quả kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Kết quả kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học

Bước 1: Thảo luận các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo xem những hình thức nào phù hợp với thực tế của nhà trường.

Bước 2: Thử thiết kế một dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo một chủ đề mà nhóm lựa chọn.

Bước 3: Trình bày trước lớp.

Bước 4: Tổng kết.

Có thể nhận thấy, Giáo án trải nghiệm sáng tạo tiểu học là hoạt động giáo dục, trong đó, dưới sự hướng dẫn và tổ chức của nhà giáo dục, từng cá nhân học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội. Qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, phẩm chất, nhân cách, các năng lực và tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân.

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *