Cách giải bài tập toán hình 11 - Ôn tập cuối năm 1

Cách giải bài tập toán hình 11 – Ôn tập cuối năm

Muốn giải bài tập toán Hình 11 thì điều đầu tiên các bạn học sinh cần phải nắm chắc các tính chất, các định lý bởi vì khi giải toán hình bạn phải lý giải tại sao có khẳng định đó, các căn cứ này có thể là trước một hai năm học. Bí quyết để giải bài tập toán Hình 11 là tham khảo, làm thật nhiều bài tập, có như thế mới thông thạo các dạng toán, bất cứ gặp bài nào cũng có thể phát hiện ra dạng của nó và tìm được lời giải hiệu quả.

Hướng dẫn giải bài tập toán Hình 11

giải bài tập toán hình 11

 

Bài 1 – Hình học 11

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1;1), B(0;3), C(2;4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.

 1. Phép tịnh tiến theo vector v = (2;1).
 2. Phép đối xứng qua trục Ox
 3. Phép đối xứng qua tâm I(2;1).
 4. Phép quay tâm O góc 90o.
 5. Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trụ Oy và phép vị tự tâm O tỉ số k = -2

Lời giải:

Gọi tam giác ABC là ảnh của tam giác ABC qua phép biến hình trên.

giải bài tập toán hình 11

 

Bài 2 – Hình học 11

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi G và H tương ứng là trọng tâm và trực tâm của tam giác, các điểm A, B,C lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

 1. Tìm phép vị tự F biến A, B, C tương tứng thành A, B,C
 2. Chứng minh rằng O, G, H thẳng hàng.
 3. Tìm ảnh của O qua phép vị tự F
 4. Gọi A, B,C lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH; A1, B1,C1 theo thứ tự là giao điểm thứ hai của các tia AH, BH, CH với đường tròn (O); A1, B1,C1 tương ứng là chân các đường cao đi qua A, B, C. Tìm ảnh của A, B, C,A1, B1,C1 qua phép vị tự tâm H tỉ số 1/2.
 5. Chứng minh chín điểm A, B,C,A, B,C,A1, B1,C1 cùng thuộc một đường tròn (đường tròn này gọi là đường tròn Ơ-le của tam giác ABC)

Lời giải:

(a) F là phép vị tự tâm G, tỉ số 1/2.

(b) Để ý rằng O là trực tâm của tam giác ABC

(c) F(O) = O1 là trung điểm của OH.

(d) Ảnh của A, B, C , A1, B1,C1 qua phép vị tự tâm H tỉ số 1/2 tương ứng là A, B,C,A1, B1,C1.

(e) Chứng minh A, B,C,A1, B1,C1 cùng thuộc đường tròn (O1). Sau đó chứng minh ABC cũng thuộc đường tròn (O1) . Chẳng hạn , chứng minh O1A1 = O1A

Bài 3 – Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M là trung điểm của đoạn AB, E là giao điểm của hai cạnh của hình thang ABCD và G là trọng tâm của tam giác ECD.

 1. Chứng minh rằng bốn điểm S, E, M, G cùng thuộc một mặt phẳng (α) và mặt phẳng này cắt cả hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) theo cùng một giao tuyến d.
 2. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).
 3. Lấy một điểm K trên đoạn SE và gọi C = SC ∩KB, D=SD ∩KA. Chứng minh rằng hai giao điểm của AC và BD thuộc đường thẳng d nói trên.

Lời giải:

giải bài tập toán hình 11giải bài tập toán hình 11

 

Bài 4 – Hình học 11

Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có E, F, M và N lần lượt là trung điểm của AC, BD, AC’ và BD’. Chứng minh MN = EF.

Lời giải:

giải bài tập toán hình 11

giải bài tập toán hình 11

Bài 5 – Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và Đ’. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC’) và (EFK) với K là trung điểm của cạnh B’C’

Lời giải:

giải bài tập toán hình 11

 

giải bài tập toán hình 11

 

Bài 6 – Hình học 11

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a.

 1. Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD’ và B’C.
 2. Tính khoảng cách của hai đường thẳng BD’ và B’C

Lời giải:

giải bài tập toán hình 11

giải bài tập toán hình 11

 

Bài 7 – Hình học 11

Cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có AD = 2a, AB = BC = a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy một điểm S. Gọi C, D lần lượt là hình chiếu vuông góc ucar A trên SC và SD . Chứng minh rằng :

giải bài tập toán hình 11

 

Lời giải:

giải bài tập toán hình 11

 

giải bài tập toán hình 11

giải bài tập toán hình 11

giải bài tập toán hình 11

 

Để giải bài tập toán hình 11 thì các bạn học sinh cần nắm chắc lý thuyết, để chắc lý thuyết thì cần giải bài tập nhiều, phải tập cho mình sự chăm chỉ, kiên trì, tinh thần ham học hỏi.

XEM THÊM:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *