cac-truong-dai-hoc-bao-gio-cong-bo-diem-cuan-2019

Cập nhật: Điểm chuẩn các trường đại học 2019 | 150 trường đã có điểm chuẩn

Danh sách điểm chuẩn các trường đại học 2019 đã được nhiều trường công bố ít ngày ngay sau khi có lịch thi THPT Quốc gia 2019. Ngoài ra, còn có một số ngành như sư phạm thì điểm chuẩn sẽ do Bộ Giáo dục & Đào tạo đưa ra quyết định.

Theo luật đã quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điểm chuẩn các trường đại học 2019 sẽ do chính các trường ĐH – CĐ đưa ra các mức điểm chuẩn, điểm sàn đại học năm 2019 cho phù hợp đối với mỗi chỉ tiêu của từng trường. Bộ cũng chỉ quyết định các điểm sàn cho những ngành như giáo viên để có thể đảm bảo được chất lượng của đầu vào nằm 2019 cũng như là đạt chất lượng để có thể đào tạo.

Danh sách những trường Đại Học – Cao Đẳng đã đưua ra công bố điểm sàn năm 2019 được cập nhật thường xuyên:

Điểm chuẩn các trường đại học 2019
Điểm chuẩn các trường đại học 2019

I. Điểm chuẩn các trường đại học 2019 khu vực phía Bắc:

STT Tên trường Xem điểm chuẩn
1 Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại thương Xem chi tiết
2 Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa Hà Nội Xem chi tiết
3 Điểm chuẩn đại học Y Hà Nội Xem chi tiết
4 Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Quốc dân Xem chi tiết
5 Điểm chuẩn trường ĐH Dược Hà Nội Xem chi tiết
6 Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
7 Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
8 Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
9 Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia HN Xem chi tiết
10 Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Xem chi tiết
11 Điểm chuẩn trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
12 Điểm chuẩn khoa Y dược – ĐH Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
13 Điểm chuẩn khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
14 Điểm chuẩn khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Xem chi tiết
15 Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao Xem chi tiết
16 Điểm chuẩn Học viện Tài chính Xem chi tiết
17 Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam Xem chi tiết
18 Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xem chi tiết
19 Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn Thông Xem chi tiết
20 Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng Xem chi tiết
21 Điểm chuẩn Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Xem chi tiết
22 Điểm chuẩn trường ĐH Luật Hà Nội Xem chi tiết
23 Điểm chuẩn đại học Y tế công cộng Xem chi tiết
24 Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội Xem chi tiết
25 Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Xem chi tiết
26 Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xem chi tiết
27 Điểm chuẩn trường ĐH Thương mại Xem chi tiết
28 Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Xem chi tiết
29 Điểm chuẩn trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Xem chi tiết
30 Điểm chuẩn trường ĐH Thuỷ lợi Xem chi tiết
31 Điểm chuẩn trường ĐH Văn hoá Hà Nội Xem chi tiết
32 Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng Xem chi tiết
33 Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông Vận tải Xem chi tiết
34 Điểm chuẩn trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Xem chi tiết
35 Điểm chuẩn trường ĐH Y Dược Hải Phòng Xem chi tiết
36 Điểm chuẩn trường ĐH Y dược Thái Bình Xem chi tiết
37 Điểm chuẩn trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương Xem chi tiết
38 Điểm chuẩn trường Học viện Chính sách và Phát triển Xem chi tiết
39 Điểm chuẩn trường ĐH Hà Nội Xem chi tiết
40 Điểm chuẩn trường ĐH Nội vụ Hà Nội Xem chi tiết
41 Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Xem chi tiết
42 Điểm chuẩn trường ĐH Sân Khấu- Điện ảnh Hà Nội Xem chi tiết
43 Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xem chi tiết
44 Điểm chuẩn trường ĐH Công đoàn Xem chi tiết
45 Điểm chuẩn trường ĐH Điện Lực Hà Nội Xem chi tiết
46 Điểm chuẩn trường ĐH Hàng hải Việt Nam Xem chi tiết
47 Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
48 Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
49 Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
50 Điểm chuẩn trường ĐH Y dược – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
51 Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
52 Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
53 Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên Xem chi tiết
54 Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Xem chi tiết
55 Điểm chuẩn trường ĐH Hải Phòng Xem chi tiết
56 Điểm chuẩn trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Xem chi tiết
57 Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp Xem chi tiết
58 Viện Đại học Mở Hà Nội Xem chi tiết
59 Điểm chuẩn Học viện Chính trị CAND Xem chi tiết
60 Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân Xem chi tiết
61 Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân Xem chi tiết
62 Điểm chuẩn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Xem chi tiết
63 Điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Xem chi tiết
64 Điểm chuẩn trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân Xem chi tiết
65 Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự Xem chi tiết
66 Điểm chuẩn Học viện Quân y Xem chi tiết
67 Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự Xem chi tiết
68 Điểm chuẩn Học viện Biên phòng Xem chi tiết
69 Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân Xem chi tiết
70 Điểm chuẩn Học viện Hậu cần Xem chi tiết
71 Điểm chuẩn Học viện Hải quân Xem chi tiết
72 Điểm chuẩn trường Sĩ quan chính trị Xem chi tiết
73 Điểm chuẩn trường Sĩ quan Pháo binh Xem chi tiết
74 Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 1 Xem chi tiết
75 Điểm chuẩn trường Sĩ quan Lục quân 2 Xem chi tiết
76 Điểm chuẩn trường sĩ quan công binh Xem chi tiết
77 Điểm chuẩn trường Sĩ quan thông tin Xem chi tiết
78 Điểm chuẩn trường Sĩ quan không quân Xem chi tiết
79 Điểm chuẩn trường Sĩ quan tăng thiết giáp Xem chi tiết
80 Điểm chuẩn trường Sĩ quan đặc công Xem chi tiết
81 Điểm chuẩn trường Sĩ quan phòng hoá Xem chi tiết
82 Điểm chuẩn trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự Xem chi tiết

II. Cập nhật: Điểm chuẩn 2019 của các trường đại học ở miền Trung – Tây Nguyên

 1. Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng:       Xem chi tiết
 2. Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng:       Xem chi tiết
 3. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng:            Xem chi tiết
 4. Điểm chuẩn trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng:    Xem chi tiết
 5. Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng:                   Xem chi tiết
 6. Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng:        Xem chi tiết
 7. Điểm chuẩn trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng:     Xem chi tiết
 8. Điểm chuẩn trường ĐH Luật – ĐH Huế:                       Xem chi tiết
 9. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – ĐH Huế:                   Xem chi tiết
 10. Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế:             Xem chi tiết
 11. Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế:             Xem chi tiết
 12. Điểm chuẩn trường ĐH Nghệ thuật – ĐH Huế:            Xem chi tiết
 13. Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế:                Xem chi tiết
 14. Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học – ĐH Huế:               Xem chi tiết
 15. Điểm chuẩn trường ĐH Y dược – ĐH Huế:                 Xem chi tiết
 16. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức:                                    Xem chi tiết
 17. Điểm chuẩn trường ĐH Vinh:                                       Xem chi tiết
 18. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Vinh:                Xem chi tiết
 19. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Nghệ An:               Xem chi tiết
 20. Điểm chuẩn trường ĐH Hà Tĩnh:                           Xem chi tiết
 21. Điểm chuẩn trường ĐH Quảng Bình:                      Xem chi tiết
 22. Điểm chuẩn trường ĐH Quảng Nam:                        Xem chi tiết
 23. Điểm chuẩn trường ĐH Quy Nhơn:                          Xem chi tiết

III. Điểm chuẩn của các trường đại học 2019 khu vực phía Nam

 1. Điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
 2. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
 3. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
 4. Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
 5. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM: Xem chi tiết
 6. Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM: Xem chi tiết
 7. Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM                    Xem chi tiết
 8. Điểm chuẩn trường ĐH Sài Gòn                           Xem chi tiết
 9. Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm TPHCM            Xem chi tiết
 10. Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM                    Xem chi tiết
 11. Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TPHCM                Xem chi tiết
 12. Điểm chuẩn trường ĐH Y dược TPHCM             Xem chi tiết
 13. Điểm chuẩn trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch    Xem chi tiết
 14. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế TPHCM                   Xem chi tiết
 15. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM         Xem chi tiết
 16. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghiệp TPHCM        Xem chi tiết
 17. Điểm chuẩn trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM                    Xem chi tiết
 18. Điểm chuẩn trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng            Xem chi tiết
 19. Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam           Xem chi tiết
 20. Điểm chuẩn trường ĐH Công nghệ TPHCM             Xem chi tiết
 21. Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc TPHCM                Xem chi tiết
 22. Điểm chuẩn trường ĐH Luật TPHCM                     Xem chi tiết
 23. Điểm chuẩn trường ĐH Mở TPHCM                        Xem chi tiết
 24. Điểm chuẩn trường ĐH Ngân hàng TPHCM          Xem chi tiết
 25. Điểm chuẩn trường ĐH Nông lâm TPHCM             Xem chi tiết
 26. Điểm chuẩn trường ĐH Văn hoá TPHCM               Xem chi tiết
 27. Điểm chuẩn trường ĐH Y dược Cần Thơ              Xem chi tiết
 28. Điểm chuẩn trường ĐH Nha Trang                      Xem chi tiết
 29. Điểm chuẩn trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM      Xem chi tiết
 30. Điểm chuẩn trường ĐH Cần Thơ                               Xem chi tiết
 31. Điểm chuẩn trường ĐH Hùng Vương TPHCM            Xem chi tiết
 32. Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long    Xem chi tiết
 33. Điểm chuẩn trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu              Xem chi tiết
 34. Điểm chuẩn trường ĐH Bình Dương                     Xem chi tiết
 35. Điểm chuẩn trường ĐH Chu Văn An                      Xem chi tiết
 36. Điểm chuẩn trường ĐH Tài chính Marketing            Xem chi tiết
 37. Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM      Xem chi tiết
 38. Điểm chuẩn trường ĐH Mỹ thuật TPHCM                Xem chi tiết
 39. Điểm chuẩn trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM    Xem chi tiết
 40. Điểm chuẩn trường ĐH Hoa Sen                               Xem chi tiết
 41. Điểm chuẩn trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM       Xem chi tiết
 42. Điểm chuẩn trường ĐH Tôn Đức Thắng                  Xem chi tiết
 43. Điểm chuẩn trường ĐH Nguyễn Tất Thành            Xem chi tiết
 44. Điểm chuẩn trường ĐH Trà Vinh                            Xem chi tiết
 45. Điểm chuẩn trường ĐH Đồng Tháp                     Xem chi tiết

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *