Đề thi lớp 9 môn văn được nhiều học sinh giải 1

Đề thi lớp 9 môn văn được nhiều học sinh giải

Đề thi lớp 9 môn văn trong khoảng thời gian gần đây luôn được nhắc đến, các học sinh đã bắt đầu hành trang ôn luyện ngay khi vừa kết thúc học kỳ 1. Môn văn không phải là môn dễ vậy nên việc ôn luyện các đề khoá trước cũng được các học sinh đặt lên hàng đầu. Muốn cọ sát với đề để không bỡ ngỡ khi thi thật đó là tâm lý hiện tại của mỗi em học sinh lớp 9

Đề thi lớp 9 môn văn được nhiều học sinh giải

đề thi lớp 9 lên lớp 10 môn văn
Đề thi lớp 9 môn văn

Phần I (6,5 điểm)

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

(Trích Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục)

 1. Tác giả của khổ thơ trên là ai?
 2. Phần in đậm trong câu thơ: Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam là thành phần biệt lập cảm thán hay câu cảm thán?
 3. Chỉ ra sự khác nhau về ý nghĩa giữa hình ảnh hàng tre bát ngát ở câu thơ thứ hai (Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát) và cây tre trung hiếu ở câu cuối (Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này) của bài thơ.
 4. Việc lặp lại một hình ảnh (chi tiết) ở đầu và cuối tác phẩm tương tự như trên còn thấy trong nhiều bài thơ khác. Kể tên một bài thơ mà em đã học (ghi rõ tên tác giả) có đặc điểm đó.
  Viết một đoạn văn (khoảng 10 câu) theo cách lập luận diễn dịch làm rõ tâm trạng, cảm xúc của tác giả ở khổ thơ trên, trong đó có sử dụng phép nối để liên kết và một câu ghép (gạch dưới câu ghép và từ ngữ dùng làm phép nối).

Phần II (3,5 điểm)

Đây là đoạn trích trong văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (Vũ Khoan):

…Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ mới – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.

(Trích Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục)

 1. Văn bản chưa đoạn trích trên được viết năm nào? Thời điểm lịch sử văn bản ra đời có ý nghĩa đặc biệt gì?
 2. Theo em tại sao lớp trẻ lại được coi là những người chủ thực sự của đất nước?
 3. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về một thói quen tốt đẹp của người Việt Nam mà em biết.

●────────────────●

Đề thi lớp 9 lên lớp 10 môn văn 2018 đề dự bị

Đề thi lớp 9 môn văn
Đề thi lớp 9 môn văn

 

Phần I (6.0 điểm)

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là một khúc tráng ca về lao động và về thiên
nhiên đất nước.
 1. Cho biết tên tác giả và năm sáng tác của bài thơ ấy. (0,5 điểm)
 2. Xác định các từ thuộc trường từ vựng chỉ thiên nhiên ở những câu thơ sau: (1,5 điểm)
“Thuyền ta lái gió với buồm trăng
Lướt giữa mây cao với biển bằng”.
Biện pháp tu từ nói quá cùng những hình ảnh giàu sức liên tưởng được sử dụng
trong hai câu thơ này có tác dụng gì?

3. Ghi lại chính xác câu thơ trong một bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã được học ở chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở cũng có hình ảnh con thuyền trong đêm trăng. (0,5 điểm)

4. Viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ hình
ảnh người lao động ở khổ thơ dưới đây, trong đó sử dụng phép lặp để liên kết
và câu có thành phần phụ chủ (gạch dưới những từ ngữ dùng làm phép lặp và
thành phần phụ chủ) (3,5 điểm)
“Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng
Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.”
(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2017)

Phần II (4,0 điểm)

Sau đây là một phần của cuộc trò chuyện giữa nhân vật Phan Lang và Vũ
Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ):
Phan Lang nói:
Nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp
mắt. Nương tử dầu không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử
thì sao?
Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc rồi nói:
– Có lẽ không thể gửi mình ẩn vết ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và
chăng Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất
phải tìm về có ngày.
(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
 1. Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương trong hoàn cảnh nào? Tư “tiên nhân” được nhắc tới trong lời của Phan Lang để chỉ những ai?(2,0 điểm)
 2. 2. Vì sao sau khi nghe Phan Lang nói, Vũ Nương “ứa nước mắt khóc” và quả quyết “tối tất phải tìm về cỏ ngày”?(1,0 điểm)
 3. 3. Em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) về vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi chúng ta.(2,0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *