Đề thi lớp 9 học kì 2 môn toán đề chính thức quận Tây Hồ 1

Đề thi lớp 9 học kì 2 môn toán đề chính thức quận Tây Hồ

Đề thi lớp 9 học kì 2 môn toán Quận Tây Hồ năm 2017 – 2018 vừa qua được đánh giá là đề thuộc dạng khó. Đa số học sinh chỉ giải được các bài đơn giản, còn 2 câu để phân loại học sinh thì không được nhiều điểm nên đa số học sinh đều bỏ qua vì không đủ thời gian suy nghĩ cách giải

Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2 đề chính thức quận Tây Hồ

Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2
Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2

Bài 2 (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình

Lúc 7 giờ, một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 30 km. Ca nô nghỉ tại B là 30 phút. Sau đó, ca nô đi ngược dòng với vận tốc riêng không đổi từ B về đến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của nước là 4km/h

Bài 3 (2điểm)

Cho parabol (P): y = -x² và đường thẳng (d): y = -mx + m – 1 (m là tham số)

Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm A và B phân biệt

Gọi x₁, x₂ lần lượt là hoành độ của hai điểm A và B. Tìm các giá trị của m thoả mãn x₁² + x₂² = 17

Bài 4 (3,5 điểm) (bài này có trong đề thi lớp 9 học kì 2 trường Nguyễn Du)

Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E, CF cắt BE tại H.

 1. Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn
 2. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF. Tính số đo cung EHF, diện tích hình quạt IEHF của đường tròn (I) nếu góc BAC = 60°, AH = 4 cm
 3. Gọi AH cắt BC tại D. Chứng minh FH là tia phân giác của góc DFE
 4. Chứng minh rằng hai tiếp tuyến của (O) tại E, F và AH đồng quy tại một điểm

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a > 0, b > 0 và a² + b² = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

S = ab + 2(a + b)

Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2
Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2

Đề thi lớp 9 học kì 2 Quận 12 (Sử dụng chính thức đề thi lớp 9 kì 2 Quận 2)

Câu 1 (1,5 điểm): Giải các phương trình:

 1. 3x(x – 2) = 11 – 2x³
 2. (x + 1)³ – 2x + 1 = x⁴

Câu 2 (1 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi = 80m, biết ba lần chiều rộng kém hai lần chiều dài là 5m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Câu 3 (1,5 điểm)

Cho hàm số Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2 có đồ thị (P) và hàm số Đề thi lớp 9 học kì 2 môn toán đề chính thức quận Tây Hồ 2có đồ thị (D)

 1. Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục toạ độ
 2. Tìm toạ độ giao điểm (P) và (D) bằng phép tính

Câu 4 (1,5 điểm) (đề thi lớp 9 kì 2 trường Lý Thái Tổ)

Cho phương trình x² – 2mx – 4m – 5 = 0

 1. Chứng tỏ phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt đối với mọi giá trị m
 2. Tính tổng và tích của hai nghiệm theo m
 3. Gọi x₁, x₂ là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoả mãn x₁² +x₂² – x₁x₂ = 2x₁ + 2x₂ + 27
Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2
Đề thi lớp 9 môn toán học kì 2

Câu 5 (1 điểm):

Một trường tổ chức cho 250 người bao gồm cả giáo viên và học sinh đi tham quan Suối Tiên. Biết giá vé vào cổng của mỗi giáo viên là 80.000 đồng, còn vé vào cổng của học sinh là 60.000 đồng. Biết rằng nhà trường tổ chức đi đúng vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên được giảm 5% cho mỗi vé vào cổng. Vì vậy nhà trường chỉ phải trả tổng số tiền là 14.535.000 đồng. Hỏi có bao nhiêu giáo viên? Bao nhiêu học sinh đi tham quan?

Câu 6 (1 điểm) (đề thi lớp 9 môn toán học kì 2 Dân Lập ):

Đường tròn đi qua hai đỉnh và tiếp xúc với một cạnh của hình vuông. Tính bán kính R của đường tròn đó, biết cạnh hình vuông dài 12 cm

Câu 7 (2,5 điểm): Từ điểm A nằm ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B và C là hai tiếp điểm), gọi H là giao điểm của OA và BC

 1. Chứng minh: Tứ giác OBAC nội tiếp OA ⊥ BC
 2. Qua điểm C vẽ đường thẳng d song song OA , qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với OB cắt (O) tại F và cắt đường thẳng d tại K (điểm O nằm giữa hai điểm F, K), đoạn thẳng AF cắt (O) tại điểm E. Chứng minh
 3. AB² = AE . AF. Từ đó suy ra BE . FC = BF . EC
 4. Chứng minh: Tứ giác OCKA là hình thang cân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *