Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 1

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn

Đề thi lớp 9 học kì 1 không chỉ là các bài kiểm tra bình thường. Đặc biệt hơn đó là lớp chọn sẽ được các thầy cô cho các bài nâng cao hơn. Nhằm rèn luyện cho học sinh lớp chọn quen với các đề khó trước khi bước chân vào các kỳ thi tuyển.

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn

Đề thi lớp 9 học kì 1
Đề thi lớp 9 học kì 1

Đề thi lớp 9 hk1 chính thức

Đề thi lớp 9 học kì 1
Đề thi lớp 9 học kì 1

Câu 1. Tam giác MNP vuông tại M thì sin N bằng

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 2
Đề thi lớp 9 học kì 1

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây đúng?

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 3
Đề thi lớp 9 học kì 1

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại B và có đường cao BH. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. BH² = AH . CH B. AH² = BH . CH C. AB² = BH . BC D. AB² + AC² = BC²

Câu 4. Cho tam giác MNP vuông tại M có MH là đường cao cạnh MN = Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 4 kết luận nào sau đây đúng

Đề thi lớp 9 học kì 1

Câu 5. Cho tam giác MNP vuông tại M và có MH là đường cao. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài đoạn thẳng MH bằng:

A. 3√5 B. 7 C. 4,5 D. 4

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó cos B bằng:

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 5
Đề thi lớp 9 học kì 1

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 2AC. So sánh sin B và cos B, khẳng định nào sau đây đúng.

A. Sin B < Cos B B. Sin B > Cos B C. Sin B ≥ Cos B D. Sin B = Cos B

Câu 8. Một bể nước có thành cao 80 cm. Mực nước đo được trong bể cao 60 cm. Ánh sáng mặt trời chiếu một góc lệch với mặt nước là 30° so với bề mặt nước. Biết khi chiếu tia sáng với góc tới thì qua mặt nước sẽ có góc khúc xạ tính theo công thức  Đề thi lớp 9 học kì 1 môn toán dành cho lớp chọn 6 (tia sáng như hình vẽ phía dưới). Tính độ dài bóng của thành hồ in dưới đáy bể (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đề thi lớp 9 học kì 1
Đề thi lớp 9 học kì 1

Phần II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

cot 24° tan 16° cot 57° cot 30° tan 80°

Câu 2. Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, Ac = 4,5 cm, Bc = 7,5 cm

  1. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A
  2. Tính góc B, góc C và đường cao AH
  3. Lấy 1 điểm M bất kỳ trên cạnh BC (M khác B, C). Gọi hình chiếu của M trên AB, AC lần lượt là P và Q
  4. Xác định vị trí của điểm M để PQ có độ dài nhỏ nhất

Đề thi lớp 9 học kì 1 môn Toán của phòng GD Long Biên

Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính

a. Tính giá trị biểu thức B tại x = 36

b. Rút gọn A.

c) Tìm số nguyên x để tích P = A.B là số nguyên

Đề thi lớp 9 học kì 1

Bài 3. (1,5 điểm) Cho các hàm số: y = x + 3(d1) và y = – x – 1(d2)

  1. Vẽ đồ thị (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy
  2. Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) có hệ số góc là 5 và đi qua giao điểm A của đồ thị (d1) và (d2)

Bài 4. (1,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ hai tiếp tuyến Ax, By với (O). Trên đường tròn (O) lấy điểm M sao cho MA > MB. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax tại C và cắt By tại D.

  1. Chứng minh: CD = AC + BD
  2. Chứng minh: góc COD = 900 và tính tích AC.BD theo R.
  3. Đường thẳng BC cắt (O) tại F. Gọi T là trung điểm của BF, vẽ tia OT cắt By tại E. Chứng minh: EF là tiếp tuyến của đường tròn (O).
  4. Qua điểm M vẽ đường thẳng song song với AC và cắt BC tại N. Trên đoạn thẳng AC lấy điểm K sao cho AK = ¾ AC. Trên đoạn thẳng BD lấy 1 điểm sao cho BI = ¼ BD. Chứng minh 3 điểm K, N, I thẳng hàng

Bài  5. (1 điểm)

Flycam là từ viết tắt của Fly Camera. Cái tên nói lên tất cả, FLY nghĩa là bay, còn CAM là từ viết tắt của camera. Dịch một cách mộc mạc, thiết bị này có tên là “máy ảnh bay”, hay còn gọi là thiết bị bay điều khiển từ xa dùng để chụp ảnh và quay phim từ trên không. Một chiếc Flycam đang ở vị trí A cách chiếc cầu BC (theo phương thẳng đứng) một khoảng AH = 120m. Biết góc tạo bởi AB, AC với các phương vuông góc với mặt cầu tại B, C thứ tự là góc ABx = 30°; góc ACy = 45° (hình vẽ). Tính chiều dài BC của cây cầu (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Đề thi lớp 9 học kì 1
Đề thi lớp 9 học kì 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *