Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn chọn lọc các bài văn hay 1

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn chọn lọc các bài văn hay

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn được nhiều học sinh ôn tập nhất và quan tâm nhất đợt vừa rồi đó là các bài tự luận dài chiếm trên 75% tổng số điểm của cả bài thi. Đề thi lớp 8 học kì 1 môn văn cũng bị lục lại bởi 1 số tác phẩm nổi tiếng.

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn chọn lọc trường Nguyễn Du

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: (5.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“… Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh ; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn chuộc, vả lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi ; tiền của tuy nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn đuổi được quân thù ; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết, tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc các ngươi cũng mất ; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn ; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên ; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không? …”

(Trích Ngữ Văn 8, tập 2 – NXB GD Việt Nam 2016)

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn
Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn

Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu ngắn gọn hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

 1. Xác định nội dung của đoạn văn bản trên.
 2. Xác định kiểu câu của các câu (1), (2) và (4) trong đoạn văn. Xác định mục đích nói của các câu đó.
 3. Khát vọng đánh thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập – tự do cho Tổ quốc của vị chủ tướng trong đoạn văn trên đã trở thành hiện thực. Nhưng từ khát vọng, ước mơ đến hiện thực ấy là cả một chặng đường dài. Viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) để nêu lên khát vọng, ước mơ của em và cả những dự định để biến ước mơ ấy trở thành hiện thực.

PHẦN II: TẬP LÀM VĂN: (5.0 điểm)

Kết thúc bài thơ “Quê hương”, nhà thơ Tế Hanh đã viết:

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

Tình yêu quê hương trong xa cách, với Tế Hanh, là nỗi nhớ khôn nguôi những hình ảnh thân thuộc của làng chài ven biển miền Trung. Còn tình yêu quê hương trong em là gì? Hãy viết bài văn nghị luận về tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ ngày nay

Đề thi lớp 8 môn văn kì 1 trường Lê Khắc Cẩn 2018

Phần I. Đọc – Hiểu(4,0đ)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

” … Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang”

( Ngữ văn 8, tập 2, NXBGD)

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn
Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn
 1. Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? (0,25đ)
 2. Ai là tác giả của đoạn thơ đó (0,25đ)
 3. Nội dung chính của đoạn văn là gì? .(0,25đ)
 4. Câu thơ “Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.(1,0đ)
 5. Xét về cấu tạo ngữ pháp, từ ” mạnh mẽ ” thuộc từ gì? (0,25đ)
 6. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu văn sau: “Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá“, . (0,5đ)
 7. Viết đoạn văn từ 5-7 câu, nêu suy nghĩ của em về vai trò của quê hương đối với cuộc đời của mỗi con người ? (1,5đ)

Phần II. Làm văn (6đ)

Câu 2(6đ). Hãy nói không với tệ nạn xã hội.

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn của Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Bình Chánh

Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn
Đề thi lớp 8 học kì 2 môn văn

Phần 1: Đọc – hiểu (4,0 điểm)

Đọc đoạn văn bản và hoàn thành các yêu cầu sau:

“Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, ý các khanh thế nào?”

(Trích: Chiếu dời đô, Lí Công Uẩn)

 1. Cho biết nội dung của đoạn trích trên. Theo em, vì sao kết thúc bài chiếu, Lí Công uẩn không ra mệnh lệnh mà lại đặt câu hỏi? Cách kết thúc như vậy có tác dụng gì? (1,0điểm)
 2. Xét theo mục đích nói, câu: “Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa.” là kiểu câu gì? Thể hiện hành động nói nào? (1,0điểm)
 3. Hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 15 dòng) trình bày luận điểm: “Lí Công Uẩn, một vị vua anh minh khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân”. (2,0 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *