Đề thi lớp 7 học kì 1 môn toán năm 2018 1

Đề thi lớp 7 học kì 1 môn toán năm 2018

Đề thi lớp 7 học kì 1 luôn là một bài thi mà học sinh sợ nhất khi vừa kết thúc học kì I. Với những kiến thức đã học từ đầu năm đến giờ thì những đề thi lớp 7 kì 1 dưới đây có thể coi là một bài kiêm tra lớn nó bao quát toàn bộ kiến thức từ đầu năm học tới giờ.

Đề thi lớp 7 học kì 1 môn toán năm 2018 có các bài toán hay

Đề thi lớp 7 học kì 1
Đề thi lớp 7 học kì 1

Câu 9: (2 điểm)

Cho biết 30 công nhân xây dựng xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây dựng nếu xây ngôi nhà đó thì hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 10 (2 điểm)

Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy các điểm A và C, trên tia Oy lấy các điểm B và D sao cho OA = OB, OC = OD

  1. Chứng minh: AD = BC
  2. Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh △EAC = △EBD

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 7 học kì 1 năm 2018 huyện tứ kỳ

đề thi lớp 7 học kì 1 năm 2018
đề thi lớp 7 học kì 1 năm 2018
Đề thi lớp 7 học kì 1
Đề thi lớp 7 học kì 1

Câu 2: Biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Khi x = -3 thì giá trị của y bằng bao nhiêu?

A. -6 B. 0 C. -9 D. -1

Câu 3: Cho a, b, c là ba đườngthẳng phân biệt. Biết a ⊥ c và b ⊥ c thì kết luận nào sau đây đúng?

A. a // c B. c // b C. a ⊥ b A. a // d

Câu 7: Cho biết △DEF = △MNP. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. DE=PN B. Góc E = Góc N C. EF=MP D. Góc E = Góc M

Câu 9: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng xy cho trước, ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng xy?

A. Vô số B. 0 C. 1 D. 2

Câu 10: Kết quả làm tròn số 0,737 đến chữ số thập phân thứ hai là:

A. 0,74 B. 0,73 C. 0,72 D. 0,77

Câu 11: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = -2 thì y = 4. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

A. -2 B. -8 C. -6 D. -4

Câu 12: Cho △ ABC và △DEF có góc C = góc F, góc B = góc E. Để △ABC = △DEF theo trường hợp GÓC – CẠNH – GÓC thì cần có thêm điều kiện nào sau đây?

A. AB=EF B. AC=DE C. BC=EF D. AB=DE

Câu 14: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết Góc B = 4 lần góc C. Tìm số đo góc B

A. Góc B = 72° B. Góc B = 18° C. Góc B = 48° D. Góc B = 64°

Câu 15: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm N nằm trên trục hoành có hoành độ bằng 2 thì toạ độ điểm N là:

A. N (0, 2) B. N (2, 2) C. N (2, 0) D. (-2, 2)

II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 2: (1,25 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia phong trào kế hoạch nhỏ thu gom  giấy vụn do nhà trường phát động, số giấy thu gom được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6. Biết số giấy thu gom được của lớp 7B hơn số giấy thu gom được của lớp 7A là 18kg. Tính số kilôgam giấy thu gom được của mỗi lớp?

Bài 3: (2,50 điểm) Cho △ABC chó AB = AC và M là trung điểm của BC. Gọi N là trung điểm của AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm K sao cho NK = NC

  1. Chứng minh: △ABM = △ACM
  2. Chứng minh AK = 2 x NC
  3. Tính số đo của góc MAK

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 7 học kì 1 môn toán Quận Cầu Giấy

Đề thi lớp 7 học kì 1
Đề thi lớp 7 học kì 1

Câu 4: (3,00 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, Góc B = 60°. Vẽ AH ⊥ BC tại H. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh HD

  1. Chứng minh △AHI  = △ADI
  2. Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh △AHK = △ADK từ đó suy ra AB // KD
  3. Trên tia đối của tia AH lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK  và ba điểm D, K, E thẳng hàng

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 7 giữa kì 1 Phường Tam Chinh

Đề thi lớp 7 học kì 1
Đề thi lớp 7 học kì 1

Bài 3: (1,5 điểm) 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, trường THCS A phát động  phong trào quyên góp sách thư viện với chủ đề “Góp một cuốn sách nhỏ – đọc ngàn cuốn sách hay”. Ba lớp 7A, 7B, 7C  đã tham gia tốt phong trào. Số sách của ba lớp 7A, 7B, 7C đóng góp tỉ lệ với 5; 7; 4 và số sách đóng góp của lớp 7A ít hơn tổng số sách đóng góp của lớp 7B và 7C là 48 quyển. Tính số sách của mỗi lớp đóng góp cho thư viện

Bài 4: (1,5 điểm)

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn dạng thu gọn: 24/32 : 8/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *