Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 1

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh đang rất được nhiều người quan tâm. Bởi đội ngũgiáo viên của trường luôn muốn học sinh của mình phải được thành tích cao và có kỹ năng xử lý bài toán tốt nên họ tự ra đề kiểm tra riêng nhằm tăng kỹ năng giải và trình bày của học sinh trường mình.

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán năm 2017

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào?

A. hàng đơn vị B. hàng trăm.  C. hàng phần trăm. D. hàng phần nghìn.

b)  Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0

c) Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phút

d) 0,5% = ?

A. 5/10 B. 5/100 C. 5/1000 D. 5/10000

Bài 2: Điền dấu <; >; = vào chỗ chấm:

A. 5,009…..5,01 B. 11,389…11.39 C. 0,825…8,815 D. 20,5 …20,500

Bài 3: đặt tính rồi tính:

a) 1,345 + 25,6 + 82,9 b) 78 –20,05
c) 17,03 x 0,25 d)  10,6 : 4,24
đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh
Đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh (có trong đề thi lớp 6 chọn của trường Hà Tĩnh)

 

 

 

 

 

Bài 5: Tỉnh A và tỉnh B cách  nhau 180 km. Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau

Hỏi:

  1. Một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
  2. Tính vận tốc của mỗi ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B

Bài 6. Cho hình vẽ bên:

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 2
đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh
  1. tính diện tích hình vuông
  2. tính diện tích phần tô màu trong hình vuông.20cm
  3. tính diện tích phần không tô màu trong hình vuông

 

 

 

 

Bài 7. Thương giữa hai số là 3,75. Tích của hai số đó là 93,75. tìm hai số đó

Đề thi lớp 6 trường lương thế vinh môn toán 2017

PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm )

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1 : Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 5,4m và chiều rộng 4,2m. Người ta lát căn phòng bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 3dm. Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là:

A.189 viên B.252 viên C.756 viên D.162 viên

Câu 2 : Cho phân sốBộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 3 Hãy tìm một số sao cho đem tử cộng với số đó và đem mẫu số trừ đi số đó ta được phân số mới bằng phân số Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 4. Số đó là:

A.9 B.10 C.12 D.11

Câu 3 : Một vòi nước chảy vào bể cứ 2m³ mất 15 phút 20 giây. Biết rằng thể tích của bể là 7m³. Vậy, thời gian để vòi nước đó chảy đầy bể là:

A.53 phút 40 giây B.49 phút 40 giây C.46 phút  D.7 phút 40 giây

Câu 4 : Hình vuông ABCD có diện tích bằng 16cm². Hai điểm E, F lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AD. Khi đó diện tích của hình thang EBDF là:

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 5

A. 6 cm² B. 4 cm² C. 2 cm² D. 8 cm²

Câu 5 : Chữ số 7 trong số thập phân 34,708 có giá trị là:

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 6

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 7

Câu 9 :Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 8 đáy BC thì diện tích giảm đi 127m². Diện tích tam giác ABC là (Câu này có trong đề thi lớp 6 2017 trường Nguyễn Trãi):

A. 348 m² B. 384 m² C. 318 m² D. 381 m²

Câu 10 : Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng thì lãi được 12% so với giá vốn. Giá vốn của cái quạt là :

A. 300 000 đồng B. 280 000 đồng C. 290 000 đồng D. 310 000 đồng

Câu 11 : Chu vi hình tròn bé bằng ½ chu vi hình tròn lớn. Vậy, diện tích hình tròn lớn gấp diện tích hình tròn bé là:

A. 2 lần B. 3 lần C. 5 lần D. 4 lần

Câu 12 : Số hình tam giác ở hình bên là:

A.7 B.9 C.10 D.12

Bộ đề thi lớp 6 trường Lương Thế Vinh môn Toán 9

 

 

 

Câu 13 : Tổng của 1 + 3 + 5 + … +2005 + 2007 + 2009 =……Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1009020 B. 1010152 C. 1010025 D. 1011030

Câu 14 : Chu vi một hình vuông tăng 20%. Vậy, diện tích hình vuông đó tăng:

A. 20% B. 44% C. 25% D. 34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *