Đề thi lớp 6 môn vật lý CHỌN LỌC, TỔNG HỢP các đề hay 1

Đề thi lớp 6 môn vật lý CHỌN LỌC, TỔNG HỢP các đề hay

Edugreen.vn sưu tầm các đề thi hay và chất lượng qua các năm học giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức Vật lý đã học. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật Lý này sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Nội dung chính trong bài

Đề thi lớp 6 môn vật lý chọn lọc trường Lý Thái Tổ

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 năm 2018 – 2019

Phần I: Trắc nghiệm (4,0đ).

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: (NB) Độ chia nhỏ nhất của thước là:

 1. Độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
 2. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.
 3. Độ dài lớn giữa hai vạch chia bất kỳ trên thước.
 4. Độ dài nhỏ nhất có thể đo được bằng thước.
đề thi lớp 6 môn vật lý
đề thi lớp 6 môn vật lý

Câu 2: (TH) Người ta đổ một lượng nước vào một bình chia độ như hình vẽ

Đề thi lớp 6 môn vật lý CHỌN LỌC, TỔNG HỢP các đề hay 2
Đề thi lớp 6 môn vật lý

Thể tích của nước trong bình là:

A. 22 ml B. 23 ml C. 24 ml D. 25 ml

Câu 3: (NB) Hai lực cân bằng là:

 1. Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương và chiều.
 2. Hai lực mạnh như nhau, không cùng phương nhưng cùng chiều, cùng đặt lên một vật.
 3. Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, cùng đặt lên một vật.
 4. Hai lực không mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Câu 4: (NB) Gió đã thổi căng phồng một cánh buồm. Gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong số các lực sau:

A. Lực căng. B. Lực hút. C. Lực kéo. D. Lực đẩy.

Câu 5: (TH) Một học sinh đá vào quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng?

 1. Quả bóng bị biến dạng.
 2. Chuyển động của quả bóng bị biến đổi.
 3. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi.
 4. Không có sự biến đổi nào xảy ra.

Câu 6: (TH) Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một ḷò xo là đúng?

 1. Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau : trường hợp nào lò xo dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn.
 2. Độ biến dạng của lò xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.
 3. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ.
 4. Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ.

Câu 7: (NB) Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc nào dưới đây?

 1. Kéo cờ lên đỉnh cột cờ.
 2. Đưa thùng hàng lên xe ô tô.
 3. Đưa thùng nước từ dưới giếng lên.
 4. Đưa vật liệu xây dựng lên các tầng cao theo phương thẳng đứng.
đề thi lớp 6 môn vật lý
đề thi lớp 6 môn vật lý

Câu 8: (TH) Trong 4 cách sau:

 1. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
 2. Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
 3. Giảm độ dài của mặt phẳng nghiêng
 4. Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng

Các cách nào làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

 1. Các cách 1 và 3
 2. Các cách 1 và 4
 3. Các cách 2 và 3
 4. Các cách 2 và 4

Phần II: Tự luận (6,0đ)

Câu 9: (NB) (1,0đ) Lực là gì? Nêu kết quả tác dụng của lực?

Câu 10: (VD) (3đ) Một thỏi Sắt có thể tích 10 dm3. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800 Kg/m3. Tính:

 1. Khối lượng của thỏi sắt?
 2. Trọng lượng riêng của sắt?

Câu 11: (TH) (1,5đ): Cho một bình chia độ, một cân Robecvan, một hòn đá cuội và một cốc nước. Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của sỏi với những dụng cụ đã nêu.

Câu 12: (VD) (0,5đ). Tại sao ta lại sử dụng một tấm ván đặt nghiêng để đưa các thùng phuy nặng lên sàn xe ô tô?

Câu 13. Đơn vị trọng lượng là gì?

A. N B. N. m C. N. m2 D. N. m3

Câu 14. Đơn vị trọng lượng riêng là gì?

A. N/ m² B. N/ m³ C. N. m³ D. kg/ m³

Câu 15. Một lít (l) bằng giá trị nào dưới đây?

A. 1 m³ B. 1 dm³ C. 1 cm³ D. 1 mm³

Câu 16. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một chất?

A. d = V.D B. d = P.V C. d = 10D D. P = 10.m

Câu 17. Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

đề thi lớp 6 môn vật lý
đề thi lớp 6 môn vật lý
A. D = P.V B. d =P/V C. d = V.D D. d = V/P

Câu 18. Cho biết 1 kg nước có thể tích 1 lít còn 1 kg dầu hoả có thể tích 5/4 lít. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng của 1 lít nước nhỏ hơn khối lượng của 1 lít dầu hoả.
B. Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hoả.
C. Khối lượng riêng của dầu hoả bằng 5/4 khối lượng riêng của nước.
D. Khối lượng của 5 lít nước bằng khối lượng của 4 lít dầu hoả.

Câu 19. Cho biết 1 kg nước có thể tích 1 lít và khối lượng riêng của ét xăng bằng 0,7 lần khối lượng riêng của nước. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trọng lượng của 1 lít nước nhỏ hơn trọng lượng của 1 lít ét xăng.
B. Trọng lượng riêng của nước bằng 0,7 lần trọng lượng riêng của ét xăng.
C. Khối lượng của 7 lít nước bằng khối lượng của 10 lít ét xăng.
D. Khối lượng của 1 lít ét xăng bằng 7 kg.

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *