Một số đề chọn lọc trong danh sách đề thi lớp 6 kì 1 môn toán quận Hoàn Kiếm 1

Một số đề chọn lọc trong danh sách đề thi lớp 6 kì 1 môn toán quận Hoàn Kiếm

Có thể nói môn toán luôn luôn đi theo với học sinh xuyên suốt trong quá trình học tập và làm việc sau này. Việc sử dụng các phép tính và các con số cho tới ngày nay vẫn được xem là khó khăn đối với những người lười học và có ít kiến thức về toán học.

Đề thi lớp 6 kì 1 trường Nguyễn Trường Tộ

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Bài 4: (2 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

 1. Trong 3 điểm A, B, O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tại sao?
 2. A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Tại sao?
 3. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính OM

Bài 5: (1 điểm)

 1. Tìm n là số tự nhiên sao cho: n+1 là ước của 2n+7
 2. Cho 5a+3b ⋮ 7(a,b ∈ N). Chứng minh rằng: 3a-b ⋮ 7

Đề thi lớp 6 môn toán học kì 1 trường Giảng Võ

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Bài 3 (1,5 điểm) Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan. Nếu xếp số học sinh đỏ vào xe 30;45 và 42 chỗ thì vừ đủ. Tính số học sinh đi tham quan của trường đó, biết số học sinh này trong khoảng từ 1200 đến 1400 học sinh?

Bài 4 (2 điểm) Tên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 8cm.

 1. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
 2. Tính độ dài đoạn thẳng AB
 3. Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng EI

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên n để: 10 – 2n ⋮ n – 2

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán trường Thanh Oai

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 50°, góc xOz = 120°. Vẽ Om là tia phân giác của góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz

 1. Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính số đo các góc: xOm, xOn, mOn?

Đề thi lớp 6 kì 1 môn toán trường Nguyễn Huệ

Đề trường Nguễn Huệ sẽ có mục chấm bài kiểm tra (Cách giải đáp bài theo hướng đi đúng)

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Đề thi lớp 6 môn toán học kì 1 dành cho học sinh giỏi Hoằng Hoá

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Bài 4 (5,0 điểm) Cho góc xBy = 55°. Trên các tia Bx; By lần lượt lấy các điểm A; C (A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho góc ABD = 30°

 1. Tính độ dài AC, biết AD = 4cm; CD =3cm
 2. Tính độ số đo của góc DBC
 3. Từ B vẽ tia Bz sao cho góc DBz = 90°. Tính số đo góc ABz

Đề thi lớp 6 cuối học kì 1 môn toán trường Trung Tự

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 2 (2 điểm) Thực hiện phép tính

 1. 18 : 3² + 5 . 2³
 2. (-12) + 42
 3. 53 . 25 + 53 . 75
 4. Tổng của tất cả các số nguyên x sao cho -3 < x < 4

Câu 3 (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết

 1. 6x – 36 = 144 : 2
 2. (x + 140):7 = 3³ – 2³.3

Câu 4: (2 điểm) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2; hàng 5; hàng 8 đều vừa đủ hàng.

Biết học sinh lớp đó trong khoảng 30 đến 50 em. Tính số học sinh lớp 6A

Câu 5 (2 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 6cm

 1. Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?
 2. Tính AB?
 3. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của OB

Câu 6: (1 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60

Đề thi lớp 6 cuối học kì 1 môn toán trường Lý Tử Tấn

Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán
Đề thi lớp 6 học kì 1 môn toán

Câu 3 (2 điểm) Đội đồng diễn thể dục của trường có khoảng 300 đến 400 em. Nếu xếp thành 12 hàng hay 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi đội có bao nhiêu em?

Câu 4 (2,5 điểm) Cho điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Biết MC = 1cm; CD = 6cm

 1. Tính MD
 2. Gọi I là trung điểm của đoạn MD. Tính ID
 3. Trên tia đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = 1cm. Tính IE

Câu 5 (0,5 điểm) Tìm n ∈ N để (3n + 1) ⋮ (n – 1)

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *