Những đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán chọn lọc học sinh giỏi 1

Những đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán chọn lọc học sinh giỏi

Dưới đây là tổng hợp 10 đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán dùng để lọc những học sinh khá và giỏi. Việc phân biệt thứ tự các đề thi là để phân loại học sinh.

Không phải học sinh cũng được giáo dục như nhau. Việc này nhằm vào học sinh yếu và trung bình không làm được bài thì nhà trường sẽ phải thay đổi cách giáo dục dễ hiểu nhất để các học sinh kém có thể tiếp thu kiến thức sau sày.

Những đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán chọn lọc

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 3 (2đ): Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đâu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OD. Biết góc AOB = 60° và góc AOC = 120°

 1. Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0.5đ)
 2. Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao (1đ)
 3. Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính góc EOB (0.5đ)

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75° và góc tAy = 150° (3đ)

 1. Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính góc xAy?
 3. Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy không? Vì sao?

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 học kì 2 Trường Cấp 2 Lê Quý Đôn 2018

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 4 (1đ): 75% một mảnh vải dài 45m. Người ta cắt đi 3/5 mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù góc xOy và góc yOz  sao cho góc xOy = 60°

 1. Tình góc yOz
 2. Vẽ Ot là tia phân giác của yOz, Oy có là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 3: Cuối học kì 2 lớp 6B có 35 học sinh bao gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Trong đó số học sinh giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 9/7 số học sinh giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho góc xOC = 63° và góc xOD = 126° (3đ)

 1. Trong 3 dia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính góc COD
 3. Tia OC có phải là tia phân giác của COD không? Vì sao?

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 học kì 2 môn toán phân tách lớp của trường  THCS Thường Tín

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 6: Mảnh vường hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết 2/3 chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

 1. Tính chiều dài của mảnh vườn
 2. Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng có vờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa sao cho góc aOx = 150° và góc bOy = 60°

 1. Tính góc aOy? (1đ)
 2. Chứng minh rằng: Oa là tia phân giác của góc yOb

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán học kì 2 của trường cấp 2 Lý Tự Trọng

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán 

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Lan đọc được 1/4 số trang sách. Ngày thứ 2 Lan đọc được 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba Lan đọc nốt 90 trang cuối cùng của cuốn sách. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù góc xOy và góc yOt. Biết góc xOy = 150°. Tính số đo góc yOt

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 120° và góc AOC = 105°

 1. Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính góc BOC
 3. Gọi OM là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo của góc AOM

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 kì 2 của trường cấp 2 Giảng Võ năm 2017

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 người học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 7/13 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/6 số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: (2đ) Cho góc xOy kề bù với góc yOz, biết góc xOy = 60°

 1. Tính góc yOz
 2. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? vì sao?

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Bài 5 (1,5đ): Ba bạn cùng góp một số tiền để mua sách tặng thư viện. Bạn thứ nhất góp được 1/5

Bài 6 (2đ): Cho 2 tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 40°

 1. Tính góc yOz
 2. Gọi Om là tia phân giác của xOz. Tính góc mOy

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Đề thi lớp 6 môn toán của trường cấp 2 Việt Đức

Đề thi lớp 6 môn toán
Đề thi lớp 6 môn toán

Vẽ 2 góc kề bù góc AOB và góc AOC sao cho góc AOC = 80°

 1. Tính góc AOB
 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ BC chứa tia OA vẽ tia OD sao cho góc BOD = 140°. Chứng minh tia OD là tia phân giác của góc AOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *