Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 1

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 nhằm đánh giá năng lực, kiểm tra lại kiến thức của các em học sinh ở chương 2 – Hàm số bậc nhất và bậc hai. Ngoài ra, đề kiểm tra này sẽ giúp các em học sinh làm quen với nhiều dạng bài tập toán mới có trong đề thi, cũng như các phương pháp giải bài tập một cách dễ dàng và chính xác nhất.

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 – Trường THPT Lao Bảo

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 của trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị năm 2018 – 2019 bao gồm 2 mã đề 102 và 104, mỗi đề có 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, phần tự luận của 2 mã đề hoàn toàn giống nhau, đề này được biên soạn nhằm đánh giá kiểm tra kiến thức của các em học sinh về chương 2 – hàm số bậc nhất và bậc hai.Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 2

 

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 3

Nội dung có trong bài kiểm tra

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1 (2đ): Tìm tập xác định của hàm số sau:

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 4

Câu 2 (2.5 đ): Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2 – 4x + 3

Câu 3 (1.5 đ): Xác định parabol y = x2 + bx + c biết rằng đồ thị của nó có đỉnh là: Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 5

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 – Trường THPT Thực hành Sư phạm

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 của trường THPT Thực hành Sư phạm – Cần Thơ có mã đề A11 được biên soạn để kiểm tra lấy điểm hệ số 1 lớp 10A1, đề được chia thành 12 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, nội dung kiểm tra kiến thức xoay quanh chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Các bạn học sinh chỉ cần ôn thật kỹ chương 2 là có thể hoàn thành được bài kiểm tra.

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 6

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 7

Nội dung phần tự luận

Câu 13. Cho hàm số Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 8

  1. Vẽ đồ thị hàm số f(x)
  2. Lập bảng biến thiên và tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x).
  3. Dựa vào đồ thị, tìm điều kiện của tham số m để phương trình f(x) = m có ít nhất hai nghiệm.

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 – Trường THPT Trần Văn Quan

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 của trường Trần Văn Quan – Bà Rịa – Vũng Tàu ra đề với hình thức thi trắc nghiệm tự luận với 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, nội dung kiểm tra được gói gọn trong chương 2 – Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đề không khó, các em học sinh làm bài trong thời gian 45 phút.

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 9

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 10

Nội dung phần tự luận

Câu 1:

  1. Tìm tập xác định của hàm số sau: Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 11
  2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau: Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 12
  3. Vẽ đồ thị hàm số sau: y = 1 – |x – 2|

Câu 2:

  1. Xác định parabol (P) biết: (P): y = ax+ bx + c đi qua điểm A(2;-3) và có đỉnh I(1;-4).
  2. Vẽ parabol (P) y = -x2 + 2x

Câu 3:

Địa danh Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch (tính từ mặt đất đến điểm cao nhất của cổng).

Đề kiểm tra chương 2 Đại số 10 – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 13

Nội dung phần tự luận

Câu 1 (3.0 điểm)

Tìm tập xác định của hàm số sau

Tổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 14

Câu 2 (2.0 điểm)

Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và đi qua  điểm A(-2;1)

Câu 3 (4.0 điểm)

Cho hàm số y = -x2 + mx – 4 (m là tham số)

  1. Với m = 5, hãy vẽ đồ thị hàm số trên.
  2. Tìm m sao cho đồ thị của hàm số nói trên là parabol nhận đường thẳng x = 2 làm trục đối xứng.

Câu 4 (1.0 điểm)

Chứng minh hàm sốTổng hợp đề kiểm tra chương 2 Đại Số 10 của các trường THPT 15 là hàm số chẵn.

Xem thêm:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *