Dạy học tích hợp ở tiểu học là gì? Kế hoạch tổ chức giảng dạy tích hợp 1

Dạy học tích hợp ở tiểu học là gì? Kế hoạch tổ chức giảng dạy tích hợp

Dạy học tích hợp ở tiểu học là một xu thế phát triển trên thế giới trong nhiều năm qua. Quan điểm dạy học tích hợp được xem là định hướng lý luận của chương trình tiểu học Việt Nam hiện hành và trong giai đoạn sắp tới

Dạy học tích hợp ở tiểu học là gì

Dạy học tích hợp là việc lồng ghép các nội dung cần thiết vào những nội dung có sẵn của một môn học. Ví dụ tích hợp giáo dục dân số, giáo dục môi trường, bảo vệ sức khỏe vào nội dung các môn học như địa lý, đạo đức, khoa học, ngoại ngữ, tiếng Việt…

Dạy học tích hợp là gì
Dạy học tích hợp là gì

Giáo viên có thể tích hợp các nội dung ở các môn học khác nhau hoặc các kiến thức khác liên quan đến bài giảng để chuyền tải đến học sinh những chủ đề giáo dục lồng ghép thông qua các hình thức truyền đạt bằng trình chiếu, giảng dạy, thảo luận hoặc dạy học theo dự án

Điều kiện để dạy học tích hợp ở tiểu học

Cần đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia về tích hợp môn học, thiết kế lại nội dung sách giáo khoa các môn học theo hướng tích hợp. Đội ngũ tác giả chương trình SGK phải có kinh nghiệm, chuyên môn biên soạn.

Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào các trường sư phạm, chất lượng đào tạo sinh viên, cải cách chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy

Đổi mới cách thức tổ chức quản lý trong nhà trường, cách kiểm tra và đánh giá kết quả học tập theo hướng tích hợp môn học. Đổi mới trang thiết bị và thiết kế phòng học để phù hợp với việc tổ chức lớp học theo chương trình mới

Thay đổi các đánh giá, kiểm tra, thi cử cho phù hợp với chương trình học

Điều kiện dạy học tích hợp
Điều kiện dạy học tích hợp

Lập kế hoạch dạy học tích hợp ở tiểu học

Hoạt động cá nhân

Chọn một bài học có khả năng cùng lúc thực hiện giáo dục được nhiều nội dung như giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục dân số…

Soạn kế hoạch bài học thể hiện rõ cách thức lồng ghép giáo dục các nội dung được yêu cầu trong các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

Hoạt động nhóm

Các cá nhân trong nhóm trình bày kế hoạch bài học đã soạn

Thảo luận nhóm về cách xác định mục tiêu nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Việc dạy học tích hợp cần được giáo viên quán triệt ngay từ đầu năm học để lên kế hoạch dạy học phù hợp ở từng môn học, từng hoạt động dạy học

Hiện nay, quan điểm dạy học tích hợp thể hiện trong tài liệu dạy học ở tiểu học vẫn chủ yếu nghiêng về cách tiếp cận tích hợp trong các môn học riêng rẽ, cụ thể

  • Tích hợp đảm bảo mối liên hệ hỗ trợ hoặc phát triển kiến thức, kỹ năng với môn học khác
  • Tích hợp các nội dung gắn với thực tiễn: địa phương, đất nước, thế giới…
  • Tích hợp để phát triển các kỹ năng chung, năng lực chung
  • Xây dựng chủ đề, lồng ghép

Xây dựng nội dung kế hoạch bài học, giáo viên cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học…phù hợp với yêu cầu tích hợp nêu trong nhiệm vụ môn học và nhiệm vụ năm học

Lập kế hoạch dạy học tích hợp ở tiểu học
Lập kế hoạch dạy học tích hợp ở tiểu học

Việc dạy học tích hợp ở tiểu học hiện nay đòi hỏi không phá vỡ đặc trưng của bộ môn, phối hợp với nhiều cách thức tích hợp, khuyến khích và tạo điều kiện cho sự phối hợp các môn học, các hoạt động học tập của học sinh.

Giáo viên tiểu học cần xác định chủ đề, vấn đề có liên quan đến những kiến thức thuộc một số môn học khác nhau để có thể giúp học sinh hiểu sâu hơn nội dung môn học. Bên cạnh đó, nội dung học tập được thiết kế thành chuỗi các vấn đề, tình huống đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức của nhiều môn để giải quyết

Nội dung học tập cần hướng đến sự phát triển kỹ năng, năng lực cơ bản mà học sinh có thể sử dụng vào tất cả các môn học.

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *