Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 và một số bài tập áp dụng 1

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 và một số bài tập áp dụng

Hình học là một học phần không thể thiểu trong chương trình giáo dục phổ thông. Ở chương trình toán lớp 5, các bài toán thường tập trung vào nhận dạng các hình, đếm số hình, tính diện tích, thể tích…

Một trong những kiến thức quan trọng nhất đó là công thức tính diện tích hình tròn lớp 5. Bài viết này Edugreen sẽ hướng dẫn các bạn và các em học sinh các cách tính khác nhau và tìm hiểu thêm về số Pi nhé

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 trong sách giáo khoa

  • Hình tròn được định nghĩa là một vùng trên mặt phẳng nằm bên trong đường tròn.
  • Mỗi hình tròn có một điểm ở chính giữa gọi là tâm.
  • Một đoạn thẳng nối từ tâm của hình tròn đến một điểm bất kỳ trên đường tròn ngoài cùng được gọi là bán kính. Thông thường bán kính được ký hiệu là: r
  • Một đường thẳng đi qua tâm của hình tròn và cắt đường tròn ngoài cùng tại 2 điểm gọi là đường kính của hình tròn, ký hiệu là d. Đường kính d sẽ có chiều dài gấp đôi bán kính r
  • Độ dài của đường tròn ngoài cùng của hình tròn gọi là chu vi của hình tròn, ký hiệu là: c
    Bề mặt bên trong hình tròn được gọi là diện tích, ký hiệu là: s

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5 và một số bài tập áp dụng 2

2 Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Công thức 1: Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi của hình tròn = Đường kính x π (đọc là Pi, thường lấy xấp xỉ là 3,14)
= d x 3,14
= 2 x r x 3,14
= (r + r) x 3,14

Công thức 2: Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn = Bán kính x Bán kính

                               = r x r x 3,14

Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5
Công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Cách tính diện tích hình tròn khi biết đường kính

Từ công thức cơ bản tính diện tích hình tròn là s = r x r x 3,14 và công thức tính bán kính hình tròn là r = d/2 ta suy ra công thức tính diện tích hình tròn có đường kính cho sẵn là

S = (d/2) x (d/2) x 3,14 = (dxd)/4 x 3,14

Ví dụ: Cho hình tròn có đường kính là 4cm, hãy tính diện tích hình tròn đó
Áp dụng vào công thức vừa nêu ta có diện tích hình tròn s = (4×4)/4 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Một số bài tập áp dụng công thức tính diện tích hình tròn lớp 5

Bài 1: Tìm chu vi và diện tích hình tròn có:

r = 4cm; r = 0,6cm; r = ⅘ dm
d = 5m; d = 1,4m; d = 3/7 dm

Bài 2: Tính diện tích hình tròn có chu vi c = 16,328dm; C = 8,792cm; C = 26,376m.

Bài 3: Một bảng chỉ đường hình tròn có đường kính 50cm.

a. Tính diện tích bảng chỉ đường bằng mét vuông?

b. Người ta sơn hai mặt tấm bảng đó, mỗi mét vuông hết 7000 đồng. Hỏi sơn tấm bảng đó tốn hết bao nhiêu tiền?

Bài 4: Cho hình vuông ABCD có cạnh 4cm, tính diện tích phần tô đậm của hình vuông đó (Xem hình vẽ)

Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5
Bài tập tính diện tích hình tròn lớp 5

Bài 5: Sân trường hình chữ nhật có diện tích là 864 m2. Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chu vi hình của sân trường?

Câu chuyện về số Pi

Số Pi = 3,141592653589793238462643383279…. Là tên của chữ thứ 16 của mẫu tự Hy Lạp. Nó được coi như 1 hằng số giữa chu vi vòng tròn với đường kính của nó. Chữ p được sử dụng vào giữ thế kỷ XVIII sau khi Euler xuất bản cuốn chuyên luận phân tích năm 1748. Mục đích dùng chữ p là để tưởng nhớ những nhà toán học – những người đầu tiên tìm ra con số gần đúng của Pi

Số Pi tóm lược lịch sử toán học cổ xưa bao trùm hình học và đại số. Các nhà Toán học đã hâm mộ nó từ thời văn minh cổ đại. Ngày số Pi 14/3 là ngày những nhà toán học và người yêu bộ môn khoa học đầy lý thú này kỷ niệm và tôn vinh một hằng số quen thuộc với toàn nhân loại π = 3,14

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *