co-bao-nhieu-so-tu-nhien-co-3-chu-so-ma-trong-do-co-it-nhat-2-chu-so-giong-nhau-edugreen

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau?

Có rất nhiều bạn đã inbox riêng cho EduGreen để hỏi về đáp án câu hỏi:

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau?

Đối với đề bài này, ta có 2 cách giải thích để các bạn dễ hiểu hơn.

Cách giải thích 1:

Ta có: Từ 100 – 199 sẽ có tổng 100 chữ số (1) có ba chữ số, trong đó có 28 chữ số ít nhất có 2 số giống nhau.

Mà từ 100 đến 999: Có (999-100)+1=900 số có 3 chữ số (2)

Tù (1) và (2), ta có: 28×9=252

Đáp số: Có tất cả 252 số có 3 chữ số, thỏa mãn điều kiện có ít nhất 2 chữ số giống nhau trong khoảng từ 100-999.

co-bao-nhieu-so-tu-nhien-co-3-chu-so-ma-trong-do-co-it-nhat-2-chu-so-giong-nhau

Cách giải thích 2:

Từ (2), ta có tất cả 900 số có 3 chữ số. 

Từ 10 chữ số (từ 0 đến 9) thì ta có thể viết được những số có 3 chữ số khác nhau với tổ hợp của các số, khi:

  • Chữ số hàng trăm: Có 9 cách chọn 
  • Chữ số hàng chục: Có 9 cách chọn 
  • Chữ số hàng đơn vị: Có 8 cách chọn 

Từ đó, tổng các số có 3 chữ số khác nhau là:

          9x9x8=648 ( số có 3 chữ số khác nhau)

Số số có 3 chữ số mà trong đó có ít nhất 2 chữ số khác nhau là :

          900-648=252 (số)

Đáp số: Có tất cả 252 số có 3 chữ số, thỏa mãn điều kiện có ít nhất 2 chữ số giống nhau trong khoảng từ 100-999.

                                     

 

 

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *