Tìm hiểu quy định và thủ tục chuyển trường cấp 3 1

Tìm hiểu quy định và thủ tục chuyển trường cấp 3

Lý do chuyển trường cấp 3 hầu hết là do hoàn cảnh gia đình ở xa trường học, một phần thì là cho các em vào những ngôi trường chất lượng và có tiếng. Theo quyết định số 51/2002/QÐ-BGD&ÐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành.Quy định chuyển trường cấp 3 từ trường cũ sang trường mới, và thủ tục có nhiều thay đổi mới phù hợp với quy định của Bộ Giáo Dục. Nếu các bậc cha mẹ và các em học sinh có nhu cầu chuyển trường thì có thể tìm hiểu từ nội dung dưới đây.

Quy định chuyển trường cấp 3

chuyển trường cấp 3

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định việc chuyển trường cấp 3, xin học lại của học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT); tiếp nhận học sinh Việt Nam học tại các trường trung học của nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường THCS, THPT ở Việt Nam; tiếp nhận học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học các trường THCS, THPT ở Việt Nam.

2. Việc tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở các trường Quốc tế tại Việt Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.

Ðiều 2. Chuyển trường cấp 3

1. Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Ðiều này, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Ðiều 4 và 5 của Quy định này.

2. Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên trường năng khiếu) thực hiện theo Quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

3. Việc chuyển trường cấp 3 ngoài công lập sang trường cấp 3 công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau :

 • Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển qua học trường THPT công lập.
 • Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển trường cấp 3 công lập.

Chương II. ÐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG CẤP 3

chuyển trường cấp 3
Thủ tục chuyển trường cấp 3 tại Hà Nội

Ðiều 4. Ðối tượng chuyển trường cấp 3

1. Chuyển trường cấp 3:

 • Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
 • Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường

Ðiều 5. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

1. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường cấp 3 gồm:

 • Ðơn xin chuyển trường cấp 3 do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
 • Học bạ (bản chính).
 • Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Ðào tạo (đối với cấp THCS), giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Ðốc Sở Giáo dục & Ðào tạo (đối với cấp THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển từ tỉnh, thành phố khác).
 • Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).
 • Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.
 • Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

2. Thủ tục chuyển trường cấp 3:

b. Ðối với học sinh THPT:

 • Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Ðào tạo.
 • Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Ðào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường cấp 3 được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.

BẠN CÓ BIẾT:

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *