Cách tính điểm - Xếp loại theo thang điểm 4 1

Cách tính điểm – Xếp loại theo thang điểm 4

Cách tính điểm hệ 4 cho một điểm hoặc một nhóm điểm có vẻ là rất khó cho một số sinh viên khi đã quá quen với thang điểm 10. Chính vì thế mà hôm nay Edugreen sẽ hướng dẫn cho các bạn một số phương pháp đơn giản nhằm giúp làm sáng tỏ cách mà một tỷ lệ phần trăm được quy đổi chính xác thành một điểm GPA hiện nay, tức là dựa trên thang 4.0.

Cách tính điểm hệ 4

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:

xep-hang-theo-thang-diem-4

  • Trong đó:
  • A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy
  • ai là điểm của học phần thứ i
  • ni là số tín chỉ của học phần thứ i
  • n là tổng số học phần.
  • Điểm trung bình chung học kỳ để có thể xét học bổng, khen thưởng sau mỗi một học kỳ chỉ tính theo các kết quả thi kết thúc học phần ở lần thi đầu tiên. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy dùng để xét thôi học, xếp hạng học lực cho sinh viên và xếp hạng tốt nghiệp được tính theo kết quả điểm thi kết thúc học phần cao nhất ở trong các lần thi.

Xếp loại theo thang điểm 4

Để việc áp dụng thang điểm 4 trong đánh giá kết quả học tập của một sinh viên, theo chúng tôi thì cần thực hiện tốt những điểm ở dưới đây:

        – Phải làm cho sinh viên hiểu rõ được về thang điểm ở trong đào tạo theo HTTC đó là một thang điểm chữ để đánh giá điểm học phần và thang điểm 4 để tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

        – Thường xuyên cảnh báo đối với số sinh viên trong quá trình học tập có nhiều học phần điểm D (4,0 -5,4) nếu không có các học phần cao điểm hơn (điểm B, điểm A) bù lại thì sinh viên đó dù tích lũy đủ các học phần của chương trình đào tạo, thậm chí không phải thi lại nhưng vẫn không đủ điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy để được công nhận tốt nghiệp (tối thiểu từ 2 điểm).

  • Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên có cơ hội học cải thiện điểm và học lại những học phần chưa đạt. Việc học lại để cải thiện điểm không nên chỉ giới hạn ở những học phần điểm D mà có thể mở rộng hơn. Vì thế, các lớp học phần cần phải được mở ra một cách liên tục, không giới hạn chỉ ở đầu các học kỳ. Khi nào có sinh viên đăng ký học và đủ số lượng quy định là có thể mở lớp.

Sử dụng thang điểm chữ nhiều mức để đánh giá kết quả học tập của sinh viên

        Thang điểm chữ nhiều mức là thang điểm mà ở một số điểm chữ  được chia thành các mức: B+ và B; C+ và C; D+ và D

Cách quy đổi điểm theo thang điểm hệ 4 và Xếp loại học phần theo chữ:

Xếp loại Thang điểm 10 Thang điểm 4
Điểm chữ Điểm số
Đạt

(được tích lũy)

Giỏi 8,5 –> 10 A 4,0
Khá 7,8 –> 8,4 B+ 3,5
7,0 –> 7,7 B 3,0
Trung bình 6,3 –> 6,9 C+ 2,5
5,5 –> 6,2 C 2,0
Trung bình yếu 4,8 –> 5,4 D+ 1,5
4,0 –> 4,7 D 1,0
Không đạt Kém 3,0 –> 3,9 F+ 0,5
0,0 –> 2,9 F 0,0

Cách quy ra hệ điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D và F của một số trường đại học ở nước ta hiện nay rất hợp lý, vì cách quy đổi này hạn chế tối đa khoảng cách quá lớn giữa 2 mức điểm. Còn nếu như áp dụng thang điểm theo Quy chế 43 thì chưa phản ánh đúng lực học của sinh viên.

Lưu ý:

*Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại kết quả học tập cho sinh viên.

*Một học phần sẽ được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên. Tuy nhiên, những điểm D, D+ gọi là những điểm đạt có điều kiện. Sinh viên cần phải học cải thiện các điểm D, D+ để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy qua các năm học.

Với những cách Cách tính điểm hệ 4 và cách xếp loại theo thang điểm 4 ở trên, hi vọng đã giải đáp được những thắc mắc của bạn. Mọi ý kiến đóng góp và câu hỏi của các bạn vui lòng để dưới phần bình luận bên dưới. Chúc các bạn luôn thành công!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *