cac-doan-van-tieng-anh-theo-chu-de

Các đoạn văn Tiếng Anh theo chủ đề – 7 gợi ý khi viết về gia đình

Các đoạn văn tiếng anh theo chủ đề là từ khóa mà rất nhiều bạn đang tìm kiếm. Để có thể viết được một bài văn về gia đình, thì Edugeen sẽ đưa ra mội số gợi ý và bài văn mẫu để các bạn cùng tham khảo.

7 gợi ý khi viết bài văn Tiếng Anh về gia đình

 1. Bạn đang ở đâu trong gia đình, ví dụ về sự năng động của gia đình bạn? Bạn là người già nhất hay trẻ nhất? Điều đó ảnh hưởng đến những gì xảy ra trong gia đình bạn. Bạn có phải là con giữa? Tất cả điều này có một số ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và cố gắng giải thích làm thế nào.
 2. Truyền thống tuyệt vời mà mọi người đều yêu thích – Mọi người đều có những truyền thống yêu thích mà mọi người đều yêu thích trong mỗi gia đình. Nó có thể ra ngoài và chặt cây Giáng sinh, hoặc đó có thể là chú thỏ Phục sinh. Nó có thể là một kỳ nghỉ hàng năm hoặc một cái gì đó như thế. Giải thích những truyền thống của bạn là gì làm cho gia đình bạn là ai.cac-doan-van-tieng-anh-theo-chu-de
 3. Những loại công việc được dự kiến ​​là một phần của gia đình? Tùy thuộc vào độ tuổi của mỗi anh chị em, có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Làm thế nào để gia đình bạn có được tất cả các công việc được thực hiện và ai quyết định cách họ hoàn thành?
 4. Làm thế nào để gia đình bạn đối phó với xung đột? – Đây là một trong những điều khó nói nhất. Gia đình bạn giải quyết thế nào khi có vấn đề với nhau. Truyền thông là quan trọng và cần phải được cập nhật và cập nhật. Nếu các đường dây liên lạc được giữ mở, thì nhiều thứ có thể được giải quyết.
 5. Gia đình bạn làm gì như một gia đình? – Chỉ ra loại hoạt động gia đình làm như gia đình. Đây sẽ là những điều mà mọi người sẽ nhớ mãi.
 6. Làm thế nào để chúng ta đối phó với gia đình mở rộng của chúng tôi? – Bạn có đủ may mắn để có gia đình mở rộng để học hỏi và ở bên? Tận dụng sự khôn ngoan của họ.
 7. Gia đình lên lịch cho các hoạt động của mọi người như thế nào? – Giao tiếp một lần nữa là một vấn đề chính phải được xử lý hàng ngày và phải liên tục phát triển để mọi người có thể cảm thấy một phần của gia đình.

Các đoạn văn Tiếng Anh theo chủ đề gia đình

Đề bài: Good Relationships Are All in the Family

cac-doan-van-tieng-anh-theo-chu-de

 • Bài viết Tiếng Anh
 • dịch

A lot can happen during a life—career changes, marriages, divorces, births, deaths, not to mention all the small stuff in between—but childhood lays an important foundation that can last a lifetime. A long-running study published in September 2016 in Psychological Sciencefound that men who grew up in warmer, more nurturing family environments had stronger relationships as older adults.

The research is a continuation of Harvard University’s Study of Adult Development, a longitudinal study of adult health and well-being that has spanned almost eight decades. At its outset in 1938, researchers enrolled male Harvard students and inner-city Boston teens and used lengthy interviews to rate the quality of the boys’ family environments. Different researchers then followed up with the men in midlife to assess how successfully they were able to manage negative emotions. In the most recent study, co-authors Robert Waldinger, a psychiatrist at Harvard Medical School, and Marc Schulz, a psychologist at Bryn Mawr College, conducted in-depth interviews with the men, now in their 80s, to determine their level of attachment to their partners.

Waldinger and Schulz determined that regardless of socioeconomic standing the men raised in warmer family environments used healthier strategies to manage their negative emotions in midlife and were also more securely attached to their partners late in life. These results suggest our childhood environment affects our relationships not only into early adulthood but for the rest of our life.

Chris Fraley, a psychologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign who studies attachment but was not involved in the present study, points out that so much can happen between childhood and old age, from financial hardship to illness to divorce. “The fact that the authors found such an association is remarkable,” he says, “and raises a number of questions about the factors that explain why it exists.”

For Schulz, the findings highlight the need for services such as family leave that support parents and allow them to create better family environments. He also stresses the importance of good social services that can intervene when children end up in poor or unsafe family settings. “I think the take-home [message] is that kids may not remember specific events, particularly early in their life,” Schulz says, “but the accumulation of loving, nurturing family environments really has an impact over a longperiod.”

Waldinger and Schulz also emphasize that there are many ways to overcome having a less than idyllic childhood, such as actively working on developing warmer, more stable relationships as an adult or learning how to use healthier strategies to deal with negative emotions.

“The bottom line,” Waldinger says, “is that how we take care of children is just so vitally important.”

Rất nhiều điều có thể xảy ra trong cuộc đời Thay đổi nghề nghiệp, hôn nhân, ly dị, sinh đẻ, tử vong, chưa kể tất cả những điều nhỏ nhặt ở giữa nhưng thời thơ ấu có một nền tảng quan trọng có thể tồn tại suốt đời. Một nghiên cứu dài hạn được công bố vào tháng 9 năm 2016 trên tạp chí Khoa học Tâm lý cho thấy những người đàn ông lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn có mối quan hệ mạnh mẽ hơn khi về già.

Nghiên cứu này là sự tiếp nối của Nghiên cứu Phát triển Người trưởng thành của Đại học Harvard, một nghiên cứu dài hạn về sức khỏe và hạnh phúc của người trưởng thành đã kéo dài gần tám thập kỷ. Khi bắt đầu vào năm 1938, các nhà nghiên cứu đã tuyển sinh nam sinh viên Harvard và thanh thiếu niên nội thành Boston và sử dụng các cuộc phỏng vấn dài để đánh giá chất lượng môi trường gia đình của các chàng trai. Các nhà nghiên cứu khác nhau sau đó đã theo dõi những người đàn ông ở giữa cuộc đời để đánh giá mức độ thành công của họ có thể quản lý cảm xúc tiêu cực. Trong nghiên cứu gần đây nhất, đồng tác giả Robert Waldinger, một bác sĩ tâm thần tại Trường Y Harvard và Marc Schulz, nhà tâm lý học tại Đại học Bryn Mawr, đã thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với những người đàn ông, hiện ở độ tuổi 80, để xác định mức độ gắn bó của họ cho các đối tác của họ.

Waldinger và Schulz xác định rằng bất kể vị thế kinh tế xã hội, những người đàn ông được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình ấm áp hơn đã sử dụng các chiến lược lành mạnh hơn để kiểm soát cảm xúc tiêu cực của họ trong cuộc sống trung lưu và cũng gắn bó an toàn hơn với bạn đời vào cuối đời. Những kết quả này cho thấy môi trường thời thơ ấu của chúng ta ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng ta không chỉ đến tuổi trưởng thành sớm mà còn trong suốt quãng đời còn lại.

Chris Fraley, một nhà tâm lý học tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, người nghiên cứu về sự gắn bó nhưng không tham gia vào nghiên cứu hiện tại, chỉ ra rằng rất nhiều điều có thể xảy ra giữa thời thơ ấu và tuổi già, từ khó khăn tài chính đến bệnh tật cho đến ly hôn. Thực tế là các tác giả đã tìm thấy một hiệp hội như vậy rất đáng chú ý, ông nói, và đưa ra một số câu hỏi về các yếu tố giải thích tại sao nó tồn tại.

Đối với Schulz, những phát hiện nêu bật nhu cầu về các dịch vụ như nghỉ phép gia đình hỗ trợ cha mẹ và cho phép họ tạo ra môi trường gia đình tốt hơn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dịch vụ xã hội tốt có thể can thiệp khi trẻ em ở trong môi trường gia đình nghèo hoặc không an toàn. Tôi nghĩ rằng, thông điệp mang về nhà là những đứa trẻ có thể không nhớ các sự kiện cụ thể, đặc biệt là từ rất sớm trong đời, Mitch Schulz nói, nhưng sự tích lũy của tình yêu, nuôi dưỡng môi trường gia đình thực sự có tác động trong một thời gian dài .

Waldinger và Schulz cũng nhấn mạnh rằng có nhiều cách để vượt qua việc có một tuổi thơ bình dị hơn, chẳng hạn như tích cực phát triển các mối quan hệ ấm áp hơn, ổn định hơn khi trưởng thành hoặc học cách sử dụng các chiến lược lành mạnh hơn để đối phó với những cảm xúc tiêu cực.

Mấu chốt của trò chơi, xếp hạng, Wal Walterer nói, đó là cách chúng ta chăm sóc trẻ em rất quan trọng.

Đề bài: MY FAMILY is the best

cac-doan-van-tieng-anh-theo-chu-de

 • Bài viết Tiếng Anh
 • dịch
nội dung tiế

My Family is the lovely family of the world and an important unit of the society. A small or a big family become of great importance to its members and considered as the strongest unit of the society because various families together make a nice society. A family becomes first school to the children where they receive all the cultures, traditions and most importantly the basic values of life. A family plays great roles in teaching good manners and habits to the new comers in the family. It helps in nourishing a better character person in the society. I am really feeling my good fortunate to be born in a small nice family where I learnt everything in the early childhood.

Actually, I belong to the middle class family having six members (mother, father, grandparents, me and my younger sister). Every one of us follows the orders of my grandfather because he is the head of the family. We really respect and enjoy his commanding position in the family. He is the great person because he had performed various adventurous activities in his time. He always thinks about our wellness and takes right decision for us. His decision becomes final in all the family matters. He sits on the front chair on the dining table. He takes our class in the early morning and evening to teach us Indian cultures and traditions. He is a very cool personality and friendly person of the family however everyone of us do not have dare to go against him. He is very effective person and wins everyone’s heart through nice talk. He is very old however helps us in doing our home works because he was teacher. He teaches us about the tools of success in the life such as discipline, punctuality, cleanliness, moral, hard work and continuity.

My grandmother is also a nice woman and tells us nice stories every night. My father is a principal of the school and like discipline very much. He is very punctual, sincere and hardworking in nature. He teaches us also that when you eat time, time will really eat you one day so never waste time and use it in positive ways. My mom is a sweet and very simple housewife. She cares every member of the family and makes a happy environment in the family every day. She gives special care to the grandparents and kids as well as always helps poor and needy people in the society. We have always been taught from our childhood to love and respect elders and help needy people on the way. My sweet small family is really full of love, care, peace, prosperity, and discipline.

Gia đình tôi là gia đình đáng yêu của thế giới và là một đơn vị quan trọng của xã hội. Một gia đình nhỏ hoặc lớn trở nên có tầm quan trọng lớn đối với các thành viên của nó và được coi là đơn vị mạnh nhất của xã hội vì nhiều gia đình cùng nhau tạo nên một xã hội tốt đẹp. Một gia đình trở thành ngôi trường đầu tiên cho những đứa trẻ nơi chúng tiếp nhận tất cả các nền văn hóa, truyền thống và quan trọng nhất là những giá trị cơ bản của cuộc sống. Một gia đình đóng vai trò lớn trong việc dạy cách cư xử và thói quen tốt cho những người mới đến trong gia đình. Nó giúp nuôi dưỡng một nhân vật tốt hơn trong xã hội. Tôi thực sự cảm thấy may mắn của mình khi được sinh ra trong một gia đình nhỏ, nơi tôi học được mọi thứ ngay từ nhỏ.

Thật ra, tôi thuộc gia đình trung lưu có sáu thành viên (mẹ, bố, ông bà, tôi và em gái tôi). Mỗi người trong chúng tôi đều tuân theo mệnh lệnh của ông tôi vì ông là chủ gia đình. Chúng tôi thực sự tôn trọng và tận hưởng vị trí chỉ huy của anh ấy trong gia đình. Anh ấy là người tuyệt vời bởi vì anh ấy đã thực hiện nhiều hoạt động mạo hiểm khác nhau trong thời gian của mình. Anh ấy luôn nghĩ về sức khỏe của chúng tôi và đưa ra quyết định đúng đắn cho chúng tôi. Quyết định của anh ấy trở thành cuối cùng trong tất cả các vấn đề gia đình. Anh ngồi trên ghế trước trên bàn ăn. Anh ấy đến lớp chúng tôi vào sáng sớm và buổi tối để dạy chúng tôi văn hóa và truyền thống Ấn Độ. Anh ấy là một người rất lạnh lùng và thân thiện với gia đình, tuy nhiên mọi người trong chúng tôi không dám chống lại anh ấy. Anh ấy là người rất hiệu quả và chiếm được cảm tình của mọi người thông qua những cuộc nói chuyện hay. Anh ấy rất già tuy nhiên giúp chúng tôi làm việc nhà vì anh ấy là giáo viên. Ông dạy chúng ta về các công cụ thành công trong cuộc sống như kỷ luật, đúng giờ, sạch sẽ, đạo đức, chăm chỉ và liên tục.

Bà tôi cũng là một người phụ nữ tốt bụng và kể cho chúng tôi những câu chuyện hay mỗi tối. Cha tôi là hiệu trưởng của trường và rất thích kỷ luật. Anh ấy rất đúng giờ, chân thành và chăm chỉ trong tự nhiên. Ông cũng dạy chúng tôi rằng khi bạn ăn thời gian, thời gian sẽ thực sự ăn bạn một ngày vì vậy đừng bao giờ lãng phí thời gian và sử dụng nó theo những cách tích cực. Mẹ tôi là một bà nội trợ ngọt ngào và rất đơn giản. Cô quan tâm đến mọi thành viên trong gia đình và tạo ra một môi trường hạnh phúc trong gia đình mỗi ngày. Cô dành sự chăm sóc đặc biệt cho ông bà và trẻ em cũng như luôn giúp đỡ những người nghèo khổ và thiếu thốn trong xã hội. Chúng tôi luôn được dạy từ nhỏ để yêu thương và tôn trọng người lớn tuổi và giúp đỡ những người nghèo khó trên đường đi. Gia đình nhỏ ngọt ngào của tôi thực sự tràn đầy tình yêu, sự chăm sóc, hòa bình, thịnh vượng và kỷ luật.

Đề bài: Viết bài văn về gia đình bằng Tiếng Anh (300 chữ)

cac-doan-van-tieng-anh-theo-chu-de

 • Bài viết Tiếng Anh
 • dịch

      I cannot imagine living my life without my family by my side. Family is very important and valuable to me and is something that should never be taken for granted. Without my family, a large part of my life and culture would be missing.

         Whether it’s my grandparent, my two sisters, my mom, or my dad, I know I can always count on someone to help me feel better. In fact, I think that this is probably the most important thing that my family has taught me; a family is made up of people who you can trust and who you can count on. Too many times today, we read in the papers about families where parents abuse their children, verbally and physically. What these parents don’t realize is that they are either beginning or involving themselves in a vicious circle of hate in families. When parents abuse their children, they are telling their children that that is the way to raise children, and this is what their children learn. I was lucky, I have learned differently, because my family cares about me, and I care about them.

         In this world of doubt, insecurity, and fear, my family is always there for me, holding their arms open to me with love. On the first day of first grade, I didn’t want to go to school, I had butterflies in my stomach and I found it difficult to walk because I was so nervous. The only reason that I finally went into the classroom is because my mom walked in with me, and promised me that as soon as school was out, she’d be there waiting for me, ready to bring me back to where I felt most comfortable, my family.

         Luckily, I’m a little more grown up now; I can go into school by myself, and in a couple of years, when I go away to college, I’ll really have to go to school by myself. There will be no one who I will know at college. Of course I know I’ll make friends, but none of them will mean as much to me as my family does.

   Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của tôi mà không có gia đình bên cạnh. Gia đình là rất quan trọng và có giá trị đối với tôi và là điều không bao giờ nên được coi là đương nhiên. Không có gia đình, một phần lớn cuộc sống và văn hóa của tôi sẽ bị mất.

         Cho dù đó là ông bà, hai chị gái, mẹ tôi hay bố tôi, tôi biết tôi luôn có thể tin tưởng vào ai đó để giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà gia đình tôi đã dạy tôi; một gia đình được tạo thành từ những người bạn có thể tin tưởng và những người bạn có thể tin tưởng. Quá nhiều lần hôm nay, chúng tôi đọc các bài báo về các gia đình mà cha mẹ lạm dụng con cái họ, bằng lời nói và thể chất. Điều mà các bậc cha mẹ không nhận ra là họ đang bắt đầu hoặc liên quan đến bản thân họ trong một vòng xoáy thù hận trong các gia đình. Khi cha mẹ lạm dụng con cái, họ đang nói với con rằng đó là cách nuôi dạy con cái, và đây là điều con cái họ học được. Tôi đã may mắn, tôi đã học được cách khác, bởi vì gia đình tôi quan tâm đến tôi, và tôi quan tâm đến họ.

         Trong thế giới đầy nghi ngờ, bất an và sợ hãi này, gia đình luôn ở bên tôi, giữ vòng tay rộng mở với tôi bằng tình yêu. Vào ngày đầu tiên vào lớp một, tôi không muốn đi học, tôi có những con bướm trong bụng và tôi cảm thấy khó đi lại vì quá lo lắng. Lý do duy nhất khiến cuối cùng tôi vào lớp là vì mẹ tôi bước vào và hứa với tôi rằng ngay khi tan trường, mẹ sẽ ở đó đợi tôi, sẵn sàng đưa tôi trở lại nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất. , gia đình tôi.

         May mắn thay, bây giờ tôi đã trưởng thành hơn một chút; Tôi có thể tự mình đến trường, và trong một vài năm, khi tôi đi học đại học, tôi thực sự sẽ phải tự đi học. Sẽ không có ai tôi biết ở trường đại học. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ kết bạn, nhưng không ai trong số họ có ý nghĩa với tôi như gia đình tôi.

Hi vọng với các đoạn văn Tiếng Anh theo chủ đề và gợi ý khi viết về gia đình ở trên, thì các bạn có thể tự viết cho mình một bài văn hoàn chỉnh. Mọi ý kiến đóng góp và câu hỏi, các bạn vui lòng để lại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *