Những bài viết tiếng Anh về gia đình từ 300-500 từ 1

Những bài viết tiếng Anh về gia đình từ 300-500 từ

Viết một đoạn văn tiếng Anh là điều khó khăn với một số người mới học. Để có thể thành thào viết những bài viết tiếng Anh về gia đình từ 300-500 chữ thì bạn cần học bài hướng dẫn của Edugreen dưới đây:

Bài viết tiếng anh về gia đình 300-500 từ

Dưới đây là hướng dẫn về 3 chủ đề liên quan tới gia đình, đây là những chủ đề rất hay thường gặp dành cho những người tập viết bài tiểu luận. Cùng tham khảo nhé!

1. Tại sao gia đình quan trọng với tôi!

gia-dinh-quan-trong-nhat

  • Bài dịch
  • Bài viết tiếng anh về gia đình 300 từ

Giới thiệu
Trong khi tính toán nghiêm khắc của gia đình như là gia đình là một trong hai thế hệ sinh học của bạn, thì trong thời gian đó có nhiều hơn thế. Các gia đình có thể có nhiều định dạng – từ khóa và tài liệu của họ, trong khi đó là một trong những đối tác của họ. Bạn rất thích và chăm chỉ Bất kể những gì một trong những thứ này là một trong những thứ nhất định, một trong những thứ nhất định – chúng tôi cần gia đình của chúng tôi.

Tại sao gia đình lại quan trọng với tôi
Một phần của tài liệu và tài năng của bạn. Không có gì khác nhau, một trong những tài khoản của chúng tôi và làm việc với nhau
Tổng hợp cho gia đình là tốt có thể là một trong những vấn đề khác nhau. Ai cũng có nhu cầu tình cảm. Những loài phụ thuộc như loài phụ thuộc vào cảm xúc như trí tuệ của chúng ta. Đối với sức khỏe của chúng ta, cả tinh thần và thể chất, chúng ta cần kết nối cảm xúc. Làm thế nào để làm và làm cho thuổng. Họ hiểu tại sao tôi làm những việc tôi làm và yêu tôi bằng mọi cách. Gia đình cho tôi tình yêu vô điều kiện.
Gia đình tôi cũng cho tôi cảm giác rằng tôi thuộc về một nơi nào đó. Họ cho tôi gốc rễ của tôi. Biết nơi tôi thuộc về cho tôi mỏ neo tôi cần để đối phó với thế giới ném vào tôi.

Phần kết luận
Có ai đó có thể có thể là người mà bạn có thể. Gia đình của chúng tôi ở lại với chúng tôi từ đầu hơi thở cuối cùng của chúng tôi. Chúng ta có thể xây dựng bản thân với nền tảng mà chúng ta tự xây dựng. Đối với tôi, gia đình là một phần mở rộng của bản thân.

Introduction

While the strict definition of family states family as being those people who are biologically related to you, in real life the term is much vaster than that. Families can come in many formats – from the traditional nuclear family to those in which children are raised by relatives to same-sex partners with their children. Many people turn to their friends for love and support and, therefore, consider them their real families. Regardless of what each one of us defines as family, one thing is pretty certain – we need our family.

Why Family is Important to Me

One of the main reasons family is essential to me is that we provide support and security for each other. This doesn’t only mean financial support but also emotional support. The knowledge that should something go wrong with my life, I won’t be alone makes me feel much more confident and ready to face the world.

Another reason family is very important to me is that they are the ones who love and understand me.  Everyone has emotional needs. We are a species as reliant on our emotions as our intellect. For our well-being, both mental and physical, we need emotional connect. My family provides that to me in spades. They understand why I do the things I do and love me anyway. My family gives me unconditional love.

My family also gives me the feeling that I belong somewhere. They give me my roots. Knowing where I belong gives me the anchor I need to deal with everything the world throws at me.

Conclusion

Having a family is such a basic necessity that often we take it for granted when we have it. Our families stay with us from our first breath to our last. They provide us with the foundation upon which we build ourselves. To me, my family is an extension of myself.

Bài viết tiếng anh về gia đình 300-500 từ

2. Lí do mà gia điình là quan trọng nhất trong cuội đời mỗi người?

gia-dinh-quan-trong-voi-toi

  • Bài dịch
  • Bài viết tiếng anh về gia đình 400 từ
Giới thiệu
Gia đình là nền tảng của chúng tôi. Thông qua gia đình, chúng ta học được những tương tác đầu tiên với thế giới. Nó dạy chúng ta cách yêu và được yêu, cách đề nghị và nhận sự hỗ trợ cũng như cách tôn trọng người khác trong khi kiếm được sự tôn trọng của họ. Nó cung cấp khuôn khổ cho quan điểm của chúng ta về thế giới. Phiên bản gia đình được xã hội chấp nhận là những người có liên quan về mặt sinh học với bạn.

Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào ý nghĩa của một gia đình, bạn nhận ra rằng gia đình có thể là bất cứ ai, những người bạn sinh ra hoặc những người bạn chọn ở cùng. Yêu họ hay ghét họ, bạn không thể phủ nhận thực tế rằng gia đình của bạn là mấu chốt trong cuộc sống của bạn và có khá nhiều lý do cho điều đó.
Gia đình cung cấp bảo mật cho chúng tôi
Một gia đình cung cấp cho chúng tôi một cảm giác an toàn. Nó hoạt động như một bức tường chống lại thế giới mà chúng ta cần. Ở mức độ hoàn toàn thực tế, chúng ta không thể tự chăm sóc bản thân khi chúng ta bước vào thế giới. Đó là gia đình của chúng tôi chăm sóc các nhu cầu cơ bản của chúng tôi và bảo vệ chúng tôi. Khi chúng ta già đi, sự bảo vệ đó mở rộng để cho chúng ta một nơi mà chúng ta cũng có thể tìm thấy sự an toàn về mặt cảm xúc.
Gia đình dạy chúng ta giá trị
Tương tác xã hội đầu tiên của chúng tôi là với gia đình của chúng tôi. Do đó, một gia đình có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta tương tác với nhau và xã hội nói chung. Đối với bất kỳ loại tương tác sản xuất nào, chúng ta cần tuân theo các quy tắc và chuẩn mực nhất định. Gia đình chúng tôi truyền đạt kiến ​​thức về các chuẩn mực này cho chúng tôi và các định mức này được gọi là các giá trị. Họ xác định không chỉ các tương tác mà cả suy nghĩ đằng sau các tương tác đó.
Gia đình mang đến cho chúng tôi sự hài lòng
Bạn đã nhận được sự thăng tiến trong công việc hoặc các lớp hàng đầu trong trường. Hãy tưởng tượng không có ai để nói về nó. Bạn quyết định đi nghỉ. Hãy tưởng tượng phải làm tất cả một mình. Bạn mất việc hoặc có trái tim tan vỡ. Hãy tưởng tượng không có ai có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn. Một gia đình làm tất cả những điều này cho chúng tôi và nhiều hơn nữa. Nó làm cho chúng ta hạnh phúc và hoàn thành.
Phần kết luận
Không có một gia đình, chúng tôi cuối cùng phải điều hướng sự bình tĩnh, những cơn bão và dòng nước đục ngầu của cuộc sống một mình. Nếu chúng ta không có một gia đình để neo chúng ta, chúng ta thường thất bại ở sự điều hướng này và bị chết đuối dưới sức mạnh của mọi thứ cuộc sống ném vào chúng ta. Gia đình cho chúng ta sức mạnh chúng ta cần để vượt qua thời kỳ tồi tệ và kỷ niệm những thời điểm tốt đẹp với chúng ta

Introduction

Family is our foundation. It is through family that we learn our first interactions with the world. It teaches us how to love and be loved, how to offer and receive support and how to respect others while earning their respect. It provides the framework for our views of the world. The socially acceptable version of family is the people who are biologically related to you.

However, when you look at what a family actually means, you realize that family can be anyone, the people you were born to or the people you choose to be with. Love them or hate them, you cannot deny the fact that your family is pivotal in your life and there are quite a few reasons for that.

Family Provides Us Security

A family provides us with a sense of security. It acts as the bulwark against the world that we need. On a purely practical level, we are unable to care for ourselves when we come into the world. It is our family who takes care of our basic needs and protects us. As we grow older, that protection expands to give us a place where we can find emotional security as well.

Family Teaches Us Values

Our first social interactions are with our family. Hence, a family has great influence over how we interact with each other and society at large. For any kind of productive interaction, we need to follow certain rules and norms. Our family imparts the knowledge of these norms to us and these norms are called values. They determine not just the interactions but the thinking that goes behind those interactions.

Family Gives Us Satisfaction

You’ve got the promotion at work or the top grades in school. Imagine having no one to talk to about it. You decide to go on a vacation. Imagine having to do it all alone. You lost your job or had your heart broken. Imagine having no one who can listen to your sorrows. A family does all of this for us and so much more. It makes us happy and fulfilled.

Conclusion

Without a family we end up navigating the calms, the storms and the choppy waters of life all alone. If we do not have a family to anchor us, we often fail at this navigation and drown under the force of everything life throws at us. Family gives us the strength we need to get through the bad times and celebrates the good times with us.

  • Bài dịch
  • Bài viết tiếng anh về gia đình 500 từ

Giới thiệu
Nếu người ta nhìn vào định nghĩa cũ của một gia đình, thì một gia đình là một trăm năm trước, nó là khá rõ ràng. Một gia đình là một đơn vị bao gồm một người cha chăm sóc nó về mặt tài chính, một người mẹ chăm sóc lò sưởi và nhà và một hoặc nhiều đứa con. Tùy thuộc vào một phần của thế giới bạn đang ở, điều này cũng có thể mở rộng để bao gồm các thành viên gia đình mở rộng như ông bà và chú bác và dì và gia đình của họ. Hệ thống này được gọi là một gia đình chung.
Gia đình thời hiện đại
Chúng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ đó. Với sự xuất hiện của nữ quyền, các gia đình hạt nhân và nhiều thay đổi xã hội khác, phiên bản truyền thống của một gia đình không còn hoàn toàn đúng nữa. Điều này đã khiến nhiều người tin rằng khái niệm về một gia đình sắp chết. Tuy nhiên, không có gì có thể hơn từ sự thật. Không phải là gia đình sắp chết; thay vào đó, thực tế là khái niệm của chúng ta về những gì tạo nên một gia đình đã thay đổi. Một gia đình có thể bao gồm cha mẹ đơn thân, bạn tình đồng giới và thậm chí là bạn bè. Nói cách khác, khi xã hội đã thay đổi, thì ý tưởng về một gia đình là gì.

Tầm quan trọng của gia đình trong xã hội
Tỷ lệ ly hôn đã khiến nhiều người tin rằng việc xây dựng gia đình không còn giá trị và đang sụp đổ. Điều này, tuy nhiên, chỉ là không đúng sự thật. Thực tế của vấn đề là khái niệm về một gia đình đã phát triển để theo kịp những thay đổi trong xã hội hiện đại. Điều này có nghĩa là gia đình vẫn là nền tảng của xã hội. Điều duy nhất đã thay đổi là kiểu gia đình giữ xã hội.
Một gia đình là cần thiết để chăm sóc những người yếu thế, những thành viên trong xã hội, những người có thể tự chăm sóc bản thân như trẻ em, người già và người bệnh. Nhu cầu cơ bản của những thành viên như vậy chỉ có thể được đáp ứng khi họ có giá trị cho xã hội và giá trị đó đến từ gia đình.
Một gia đình là điều cần thiết cho nhu cầu của chúng ta về tình yêu và sự thuộc về. Theo sơ đồ của Abram Maslow, được gọi là Phân cấp nhu cầu, một khi nhu cầu ở dưới cùng của kim tự tháp như thực phẩm, nước và nơi trú ẩn đã được đáp ứng, chúng ta có nhu cầu về cảm xúc. Chúng ta cần cảm nhận được tình yêu và chúng ta cần một nơi nào đó để thuộc về. Một gia đình cung cấp nền tảng đó.
Một gia đình là môi trường xã hội đầu tiên mà chúng ta tương tác. Thông qua gia đình, chúng ta học được những điều cơ bản của các tương tác xã hội và xã hội hóa bản thân, tức là học cách tương tác hiệu quả với xã hội. Chính nhờ gia đình mà chúng ta học được cách sống sót và phát triển.
Phần kết luận
Thời gian đã thay đổi. Thái độ của chúng tôi đối với hôn nhân, các mối quan hệ và những gì tạo nên một gia đình cũng đã thay đổi. Mối quan hệ từng là điều cấm kỵ giờ được coi là bình thường. Những người chống lại những thay đổi này đã dự đoán sự tan vỡ của xã hội và nói rằng các gia đình đang bị tấn công. Tuy nhiên, tất cả những gì đã thực sự xảy ra là khái niệm của chúng tôi về những gì một gia đình đã phát triển cùng với những thay đổi xã hội trong 100 năm qua. Gia đình vẫn là nền tảng của xã hội và họ sẽ luôn như vậy.

Introduction

If one looks at the old definition of a family, what a family was a hundred years ago, it is pretty clear cut. A family was a unit consisting of a father who took care of it financially, a mother who looked after hearth and home and one or more children. Depending upon which part of the world you were in, this could also expand to include extended family members such as grandparents and uncles and aunts and their families. This system was called a joint family.

Family in Modern Times

We have come a long way since then. With the emergence of feminism, nuclear families and many other societal changes the traditional version of a family is no longer completely true. This has led many to believe that the concept of a family is dying out. However, nothing could be further from the truth. It is not that the family is dying out; instead, the fact is that our concept of what constitutes a family has changed. A family can consist of single parents, same-sex partners and even friends. In other words, as society has changed, so has the idea of what a family is.

Importance of Family in the Society

The prevalence of divorce has led many people to believe that the family construct is no longer valid and is crumbling. This, however, is just not true. The fact of the matter is that the concept of what a family is has evolved to keep up with the changes in modern society. This then means that family still is at the foundation of society. The only thing that has changed is the type of family that holds society up.

A family is needed to take care of the vulnerable, those members of society who aren’t able to take care of themselves such as children, the elderly and the ill. The basic needs of such members can only be met when they have value to a society and that value comes through family.

A family is essential to our need for love and belonging. As per Abram Maslow’s diagram called the Hierarchy of Needs, once the needs at the bottom of the pyramid such as food, water and shelter have been fulfilled, we have emotional needs. We need to feel love and we need somewhere to belong to. A family provides that foundation.

A family is the first social environment that we interact with. It is through family that we learn the basics of social interactions and socialize ourselves, i.e. learn to interact productively with society. It is through family that we learn how to survive and thrive.

Conclusion

Times have changed. Our attitudes towards marriage, relationships and what constitutes a family have also changed. Relationships that were taboo once are now considered normal. Those resistant to these changes have predicted the breakdown of society and said that families are under attack. However, all that has really happened is that our concept of what a family is has evolved along with the social changes of the last 100 years. Families are still the foundation of society and they always will be.

Trên đây là cách viết những bài viết tiếng Anh về gia đình hay nhất trong khoảng 3-500 chữ. Mong rằng nó sẽ giúp ích để các bạn có những bài văn hay, đạt điểm số cao trong kỳ thi tới. Chúc các bạn luôn phát triển tốt trên con đường học tập!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *