Mời tải về 45 module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học 1

Mời tải về 45 module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học được chia thành 45 Module, mỗi module là một chủ đề khác nhau bao gồm tâm ký dạy học và môi trường học tập của học sinh tiểu học.

Dưới đây là tổng hợp 45 module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học giúp các thầy cô hoàn thành tốt bài thu hoạch về nội dung đã được học trong lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học

Tổng hợp 45 module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Module TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở Tiểu học
Module TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Module TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu
Module TH4: Môi trường dạy học lớp ghép
Module TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép
Module TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép
Module TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
Module TH8: Thư viện trường học thân thiện
Module TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
Module TH10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nói
Module TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận động
Module TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học
Module TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Module TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực
Module TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
Module TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Module TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học
Module TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở Tiểu học
Module TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu học
Module TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
Module TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học
Module TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở Tiểu học
Module TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin
Module TH24: Đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
Module TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
Module TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
Module TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất
Module TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số
Module TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Module TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở Tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
Module TH31: Tổ chức dạy học cả ngày
Module TH32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học
Module TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở Tiểu học
Module TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
Module TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường Tiểu học
Module TH36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm
Module TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học
Module TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Tiểu học
Module TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
Module TH40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học qua các môn học
Module TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục
Module TH42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động ngoại khóa ở Tiểu học
Module TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
Module TH44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở Tiểu học
Module TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em

Download toàn bộ 45 Module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học tại đây

Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Đây là căn cứ quan trọng trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nội dung bồi dưỡng

Khối kiến thức bắt buộc chung

Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển, giáo dục tiểu học, chương trình sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học

Nội dung bồi dưỡng phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Sở quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, phối hợp với các dự án quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án

Khôi kiến thức tự chọn gồm 45 module bồi dưỡng thường xuyên tiểu học như đã trình bày ở trên

Categories

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *